Claris FileMaker, een blijvende liefde voor het platform.

Meet the team

Dirk De Wilde
Claris FileMaker, een blijvende liefde voor het platform.

Wanneer je aan een werknemer die al tien jaar voor hetzelfde bedrijf -in casu Lesterius- vraagt waarom hij blijft, verwacht je woorden als ‘bedrijfscultuur’ en ‘uitdagingen’. Loïc Eeckhout echter antwoordt zonder aarzelen: ‘omwille van het platform’ – in casu Claris FileMaker. Collega en leeftijdsgenoot Kevin Van den Brande treedt hem meteen bij.

Niet dat Loïc en Kevin het in het gesprek niet hebben over bedrijfscultuur en uitdagingen, en over verantwoordelijkheid en vrijheid, maar de twee zijn informatici in hart en nieren. Na een eerste interview met Glenn en Koen, die al twintig jaar bij Lesterius (vroeger SH partners) werkten, is het nu de beurt aan Kevin en Loïc, die recent 10 kaarsjes mochten uitblazen.

De paralellen tussen beide zijn opvallend, ze wisten zelf niet hoeveel gelijkenissen ze wel vertonen. Beide werden gebeten door de informatica- microbe halverwege het middelbaar onderwijs. Vele uren sleten ze achter de computer, de ene al meer om te gamen, de andere meer om te programmeren. Een hogere studie toegepaste informatica en IT-management was dan ook het logische gevolg.

Ook de eerste job werd gekozen zonder veel nadenken. Een mooie aanbieding via een headhunter, en beide kwamen, met enkele maanden verschil, binnen bij Lesterius. Op dat moment nog met een houding van we-zien-wel, ‘het is toch maar een eerste job’.

Tien jaar later zitten ze nog steeds bij dat eerste bedrijf, en wel met een pak ervaringen rijker. ‘Ik ben gebleven omwille van het platform. Claris FileMaker kan oneindig veel. Wat we op school leerden, kan FileMaker tien keer sneller. Zo kunnen we snel bedrijven helpen’, zegt Loïc. Kevin beaamt: ‘Claris FileMaker is inderdaad heel sterk, makkelijk en bereikt snel resultaten’.

Loïc is eerder gericht op kleinere projecten, op het direct oplossen van concrete problemen van klanten. Kevin zit meer op grote projecten, dikwijls gelinkt met web-technologie. Hij koppelt de mogelijkheden die FileMaker biedt, aan bedrijven, aan de mogelijkheden van het internet.

Co-Creatie

Cruciaal in de manier van werken van Lesterius is het concept co-creatie. Lesterius-medewerkers zijn geen programmeurs die op hun eentje aan een opdracht werken en x weken later een computer programma afleveren. Hier spreken we over consultants die samen met de klant bekijken wat er moet gebeuren en dat samen ontwikkelen.

Loïc: ‘Vanaf dag één heeft de klant bij ons toegang tot de applicatie die we ontwikkelen’. Kevin: ‘Iedere dag is er contact en overleg’. Beide benadrukken het belang van opleiding. Hoe meer de klant weet over Claris FileMaker, hoe meer mogelijkheden hij zal zien, hoe beter de vragen die hij kan stellen, hoe beter de oplossing zal zijn.

Door samen met de klant de oplossing te co-creëren, staat een Lesterius consultant ook dichter bij de werknemers van de klant dan bij zijn eigen collega’s. Voor corona werd heel veel bij de klant gewerkt, nu wordt veel van thuis gedaan, in nauw contact met de klant. ‘Dit geeft een vrijheid en eenverantwoordelijkheid die je in een andere job dikwijls niet hebt’, aldus Kevin. Loïc verduidelijkt: ‘Wat goed is voor de klant, is goed voor Lesterius’.

Corona

Corona is een gebeuren met vele tentakels en gevolgen. Het meest concrete en meest onmiddellijke was natuurlijk dat er op een andere manier moest gewerkt worden. Dit korte termijneffect heeft echter ook lange termijneffecten: de digitalisering die al aan de gang was, wordt versneld en uitgebreid. Bedrijven die de kat uit de boom keken, moeten nu volop aan de bak om mee te kunnen in de nieuwe tijden.

De keerzijde van de corona-medaille was wel dat gedachte-uitwisselingen met klanten en/of collega’s niet fysiek konden gebeuren. Ook de mogelijkheden om opleidingen of congressen fysiek bij te wonen, waren tijdelijk
weg. De alternatieven die werden opgebouwd, zijn goed maar kunnen niet alles vervangen.

Bijblijven is natuurlijk een uitdaging. Gevraagd naar de evolutie die ze zagen in hun tien jaar bij Lesterius, verwijzen beide naar de technologische mogelijkheden die enorm zijn toegenomen. ‘Claris FileMaker blijft natuurlijk een tool voor intern gebruik bij bedrijven, maar de mogelijkheden zijn exponentieel gegroeid. Waar Claris FileMaker vroeger apart stond, is het nu geïntegreerd in websites, in boekhoudpakketten, …’

‘Daardoor wordt onze kennis ook breder. We moeten niet alleen onze producten kennen, maar ook onze klanten kunnen adviseren. We gaan onze klant geen tien dagen aanrekenen voor de ontwikkeling van een eigen product, wanneer we hem op twee dagen kunnen koppelen met een goede bestaande tool’, aldus Kevin.

Loïc heeft dezelfde visie over hoe de technologie zich zal ontwikkelen de komende jaren. ‘Low code zal zich doorzetten. Er is niet altijd codering nodig, je kan een bedrijf koppelen met fantastische tools die al bestaan.’ ‘Blockchain en crypto zullen zich doorzetten. Steeds meer wordt digitaal en virtueel. En wie zegt ‘digitaal’, zegt ‘data’. En daarin kan FileMaker een belangrijke rol spelen.’

Kevin en Loïc kunnen de gamende en programmerende pubers van vandaag dan ook geruststellen: ‘Als je gebeten bent, als je passie hebt, kan je niet verkeerd doen, er zijn zoveel mogelijkheden in IT. Er zijn zoveel technologische mogelijkheden, durf dan ook je horizon te verruimen.’

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Integreer Claris met PostNL: Bereik uw klanten beter

Developer notes

Vol vertrouwen digitaal contracten ondertekenen (Evidos & Lesterius Partnership)

Developer notes

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News

Integreer Claris met PostNL

Developer notes

Bryan Wats
Integreer Claris met PostNL: Bereik uw klanten beter

Claris FileMaker

Sinds de opkomst van het internet en mobiele smart phones, is men steeds vaker gaan mailen in contact met elkaar: brieven hebben plaats gemaakt voor e-mails, contracten kunnen digitaal worden ondertekend (zie mijn andere blog post hierover) en SMS heeft plaatsgemaakt voor appen. Contact met de klant kon nog nooit zo snel en efficient.

Echter, er zijn situaties denkbaar, waarbij een e-mailadres of (mobiel) telefoonnummer niet toereikend is. Wat als uw bedrijf producten of diensten aan huis levert? Op dat moment is een correct adres van belang. Hier kunnen de specialisten van Lesterius bij helpen.

Lesterius bouwt samen met u, onze klant, een oplossing op maat op basis van het Claris FileMaker platform. Hierin komen alle gegevens, welke op dat moment van toepassing zijn, op uw bureaublad of tablet, zoals een klantadres met postcode.

FileMaker integreert

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staat FileMaker niet meer op zich zichzelf. Uw oplossing kan koppelen met externe data bronnen en gegevens opvragen. De mogelijkheden zijn legio, adressen zijn slechts een voorbeeld. Deze kunnen dan weer mooi weergegeven worden binnen FileMaker, zoals in een Google Maps venster of beter nog: start je favoriete Kaarten app er mee op en laat je rit begeleiden!

De computer doet het werk

Waar gegevens worden ingevoerd, kunnen foutjes gemaakt worden. Die zijn te ondervangen met validatie, maar zou het niet mooier zijn, als de computer zelf zo veel mogelijk het werk voor je doet? Met automatisering kunnen we het invulproces deels laten overnemen. Hierbij wordt een verbinding gelegd naar PostNL, de autoriteit in Nederland, welke op basis van wat er reeds ingevuld is, het volledige adres terug geeft. In beginsel is postcode huisnummer al voldoende.1

In Nederland heeft PostNL het goed geregeld met de indeling van postcodes. Elke postcode kent een unieke straatnaam. Vandaar, dat een adres bestaande uit tenminste een postcode en huisnummer, voldoende is om af te kunnen leveren. In het buitenland is dat wel anders; postcodegebieden zijn groter.

Bedien uw klanten

Dit invulvoordeel is er niet alleen voor u(w administratrice), maar ook voor uw klant! Zij hebben minder werk op uw webpagina; sommige straatnamen zijn best lang, tenslotte. Bovendien bent u verzekerd van een correct adres. PostNL biedt diverse diensten aan, al naar gelang de grootte van het zoekgebied en benodigde gegevens.

Wat te kiezen?

PostNL biedt de volgende API diensten aan:

 • Adrescheck Benelux
 • Adrescheck Nationaal
 • Adrescheck Internationaal
 • Geo Adrescheck Nationaal

Het product “Adrescheck Basis Nationaal” zal binnen afzienbare tijd komen te vervallen.

Welke dienst voor uw situatie het meest geschikt is, zal in het voortraject met Lesterius duidelijk worden. Zo kan het nuttig zijn, coördinaten terug te krijgen voor een precieze locatie op een landkaart. Als voorbeeld wil ik Riet Beheer noemen; zij verzorgen onder andere onderhoud aan rieten daken. Dit bedrijf zoekt actief naar mogelijkheden om hun primaire bedrijfsvoering te ondersteunen met de mogelijkheden van de moderne techniek. Zo hebben ze niet alleen drones in bedrijf om probleempunten op te sporen en aan te wijzen aan de klant, maar ook hun administratie in FileMaker. Typisch worden er werkzaamheden verricht aan boerderijen in de meer afgelegen gebieden in Nederland. De klant verstrekt niet altijd complete adresgegevens nodig voor facturatie. Postcode invoeren wordt op voorhand als vervelend ervaren. Middels een koppeling naar PostNL, worden gegevens aangevuld en zo nodig gecorrigeerd in het formaat dat PostNL graag ziet: “1234 AB  GEMEENTE”. (Merk op: een spatie in de postcode voor de leesbaarheid en vervolgens twee spaties tussen postcode en plaats.) Bovendien geeft PostNL gedetailleerde coordinaten terug, waarmee het dat in Google Maps gelokaliseerd kan worden en vervolgens gemarkeerd.

Hoe werkt het?

U sluit zelf een API abonnement met PostNL af, dit kunnen we voor u regelen. Lesterius is verder niet gebonden aan PostNL, de meest passende oplossing van welke derde partij dan ook, zullen wij met u afstemmen. Wij zetten de benodigde code in de oplossing. Dit kan een knop zijn dat de adresaanvraag verstuurt, maar ook meer automagisch verlopen. Het kan zo zijn, dat PostNL geen passend adres kan vinden, dan verschilt het resultaat teveel met de ingevulde adresgegevens. Hoe zeker het resultaat is, wordt aangegeven in een percentage. Op basis hiervan kan verdere actie ondernomen worden, bijvoorbeeld een Google zoekactie. 100% resultaat wordt natuurlijk meteen ingevuld. Indien er “losjes” gezocht wordt in België, is de kans groot dat er meerdere resultaten gevonden worden. Hier kan een passende interface voor gemaakt worden.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd de volgende stap te zetten op het pad van digitale transformatie? Verzeker uzelf van correcte addressering en weet daarmee uw klanten zeker te bereiken. Uw werk wordt makkelijker, bovendien. Lesterius consulenten in de BeneLux en door heel Europa zullen u graag van dienst zijn.

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Maak kennis met Kurt De Jaeger, Business Unit Manager België.

Communicatie

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News

Meet the team: Adrian Pellus

Meet the team

Sign contracts with confidence

Developer notes

Bryan Wats
Vol vertrouwen digitaal contracten ondertekenen (Evidos & Lesterius Partnership)

Sinds de begindagen van de automatisering zou er minder papier worden gebruikt. Lesterius maakt deze belofte waar door oplossingen te bouwen die klanten in staat stellen om op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. We zoeken samen uit hoe we de klus eenvoudiger en met minder fouten kunnen klaren. Stapels papier of brieven die gescand (of gefaxt) moeten worden, zijn niet het antwoord. Het duurt te lang en belast het milieu. In plaats daarvan zijn wij experts in het gebruik van het Claris FileMaker platform. Zo zetten we uw bedrijf om in het digitale tijdperk.

Maar wat als er wettelijke contracten moeten worden getekend, vraagt u zich misschien af? Kan het Claris FileMaker platform dat doen?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is FileMaker geen systeem meer op zichzelf. Het integreert online met andere computersystemen, wat uw oplossing zo veel zinvoller kan maken. Vandaag is Lesterius een samenwerking aangegaan met Evidos, om onze klanten in staat te stellen papierwerk verder uit hun workflow te bannen. Evidos maakt het mogelijk om juridisch bindende contracten met vertrouwen digitaal te ondertekenen. Lesterius laat dit naadloos werken vanuit FileMaker.

Over Evidos.

De naam Evidos is afgeleid van “Evidence in Online Services”. Zij zijn gevestigd in Nederland en zijn bezig hun product in heel Europa uit te rollen. Dit betekent niet alleen gelokaliseerde software, maar ook een lokaal team dat klaar staat om te assisteren en het product verder te ontwikkelen op basis van lokale mogelijkheden. Evidos heeft overeenkomsten met lokale autoriteiten zoals overheidsinstellingen, banken etc. om identificatie van de ondertekenaar mogelijk te maken. Laat uw contracten ondertekenen met de zekerheid van wie wat, waar en wanneer ondertekent.

Waarom Evidos?

Er zijn andere diensten die het mogelijk maken een document digitaal te ondertekenen. Adobe PDFSign en DocuSign zijn zulke voorbeelden. Deze laatste integreren met FileMaker via zowel API als Claris Connect. Claris Connect maakt integratie met internetdiensten mogelijk met minimale scripting. Lesterius kan dit voor u doen, als u dat wenst. Echter, beide missen de signer identificatie zoals Evidos die heeft en DocuSign zou een FM Connect abonnement kunnen vereisen. Dit is vooral voordelig wanneer u meerdere integraties gebruikt. Bovendien biedt Evidos verschillende prijsplannen op basis van uw behoeften. De instapprijs is veel lager. Afhankelijk van uw bedrijfsregels zal een digitale transformatieconsultant van Lesterius de juiste service voor uw behoeften voorstellen en ervoor zorgen dat ondertekenen werkt.

Hoe werkt het?

Evidos biedt een geweldige introductievideo die u hier kunt bekijken.

Op basis van de informatie die reeds in uw FileMaker-oplossing aanwezig is, kan de beheerder één of een reeks documenten genereren die moeten worden ondertekend. Deze zullen speciale “snor”-tags hebben, om aan te geven waar ze zullen worden ondertekend door de aannemer en/of uw vertegenwoordiger(s). Lesterius kan helpen deze documenten te maken zoals ze eruit moeten zien. Bestanden die al aanwezig zijn buiten FileMaker kunnen ook werkend gemaakt worden.

Als het document er is, kunnen via de FileMaker-interface alle relevante opties worden ingesteld. Eenmaal ingesteld wordt het bestand vervolgens met een druk op de knop geüpload naar de Evidos server. Evidos stuurt het bestand / contract / overeenkomst door om ondertekend te worden. De ondertekenaar wordt door het hele proces geleid en kan zijn / haar voortgang zien. Na het proeflezen krijgt de gebruiker de geselecteerde verificatiemethoden te zien. Ondertekenen in het vak zoals men dat normaal met een pen zou doen is mogelijk, maar niet verplicht. In dit geval zou een tablet of iPhone handig zijn. Na succesvolle afronding krijgt u een melding en wordt het ondertekende document in FileMaker geplaatst. Evidos bewaart uw documenten niet langer dan nodig is.

Branding is onderdeel van de opties en wordt gedaan in de Evidos webinterface. Paspoortverificatie is een apart product.

Interesse?

Geïnteresseerd om de volgende stap te zetten in de digitale transformatie van uw werkstroom? U gaat milieuvriendelijker werken en het werk wordt eenvoudiger. Lesterius consultants in heel Europa helpen u graag.

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Communicatie

Terugblik op 20 jaar bij Lesterius

Meet the team

Het einde van een tijdperk

Developer notes

Terugblik op 20 jaar bij Lesterius

Meet the team

Dirk De Wilde
Terugblik op 20 jaar bij Lesterius

‘Ik weet niet welke technologie of welke computertaal over twintig jaar zal gebruikt worden, maar ik weet wel dat het nog altijd zal gaan over interactie met de klant, over samen zoeken naar oplossingen.’ Glenn Vercnocke en Koen Van Hulle werken twintig jaar voor Lesterius. Naar aanleiding van die verjaardag blikken ze terug, en ook al even vooruit, naar de toekomst van ‘workplace innovation’.

Beide zijn expert binnen het Claris FileMaker platform. Glenn Vercnocke is Digital Transformation Consultant, en was twintig jaar geleden naar eigen zeggen een ‘zolderkamer programmeur’ toen hij bij SHpartners (de Belgische voorloper van Lesterius) begon. Koen van Hulle is Business Unit Manager (verantwoordelijk voor hosting) en werkte twintig jaar terug bij een bedrijf dat na faillissement werd overgenomen door SH partners. Die overname zorgde ervoor dat het bedrijf verdubbelde van vijf naar tien werknemers.
SH Partners had toen zelfs niet eens eigen kantoren. ‘Daar was geen behoefte aan, we werkten bij de klanten. We spraken af op een parking langs de autostrade en reden samen naar de klant, om daar in de vergaderzaal of zo te werken. Soms moesten we bij de klanten vragen wat op te schuiven, zodat wij ook konden zitten,’ aldus Koen. Glenn voegt toe: ‘Ik had een hele valies met kabels voor allerlei randapparatuur, wifi was er toen nog niet. Internet nauwelijks. Onze mails konden we enkel thuis lezen’.
De projecten toen verschilden van de projecten vandaag. ‘Het was heel beperkt, de klant vroeg ons ervoor te zorgen dat hij facturen of offertes kon maken, eenvoudige applicaties. Het was heel technisch. Wij waren de goeroes, zoals ‘meneer doktoor’ vroeger. Nu is het veel meer een wisselwerking. Samen met de klant zoeken naar een oplossing. Het technologische is nu meer ondergeschikt.’
‘Wij waren voorlopers. Twintig jaar geleden gebeurde heel veel nog op papier. Dat je repetitieve processen kon automatiseren, was toen niet vanzelfsprekend.’

Meegroeien met klanten
‘Klanten hadden een technologische behoefte, bijvoorbeeld de overgang van Belgische frank naar euro. Daarvoor kwamen ze bij ons. En wanneer we bij de klant waren, en er de sfeer opsnoven, konden we hun problemen identificeren en oplossen. We groeiden als bedrijf ook mee met onze klanten.’
‘We deden nooit harde verkoop. Eenmaal er vertrouwen is, komen de vragen vanzelf. Een fout die in de software wereld veel gemaakt wordt, is te denken dat een oplossing ‘af’ moet zijn. Dat is niet zo. Software moet zich aanpassen in de loop der jaren. Software schrijven is een voortdurende zoektocht. En zoiets werkt goed wanneer de klant naast je zit, dan merk je waarop hij vast loopt.’
Binnen Lesterius werken natuurlijk mensen met verschillende profielen, de ene meer technisch georiënteerd, de andere meer project gericht. Voor Koen en Glenn ging de omschakeling van ‘techneut’ naar ‘consultant’ vlot. Glenn: ‘Je rolt daar vanzelf in. Je lost een probleem op, en dan vraagt men je om nog een probleem op te lossen. Ik ben kind aan huis bij mijn klanten. Ik ken mijn klanten beter dan mijn collega’s, mijn klanten zijn mijn naaste collega’s.’ Koen: ‘Ik heb meer teams buiten dan binnen Lesterius. Het is een boeiende afwisseling. Trouwens, de oplossing voor een probleem is niet altijd extra software.’
Deze manier van werken vraagt van een klant natuurlijk wel een andere houding dan tegenover ‘plug and play’ software. ‘Het is een zeer goede oefening om je workflow te moeten uitleggen aan een buitenstaander. Daardoor leer je die zelf beter kennen en begrijpen. Door een stap achteruit te zetten, ziet de klant de nood aan verandering. Als buitenstaander hebben wij dan een voordeel. Bovendien komen wij met iedereen in een bedrijf in contact. Hierdoor hebben wij soms zelfs de meeste kennis van iedereen.’
Het systeem van samen zoeken naar oplossingen, van ‘co-creatie’, vraagt inspanningen van de klant. De vuistregel is dat de klant tweemaal zoveel tijd in het project moet stoppen als Lesterius er in stopt. Om iedereen te bevragen, om te testen, … Daarom moet de klant voldoende ruimte krijgen om invulling te geven aan zijn deel.

Claris Community
Zeker in de ICT-wereld is 20 jaar loyauteit tegenover hetzelfde bedrijf eerder uitzonderlijk. Glenn en Koen geven twee verklaringen: afwisseling en impact. Afwisseling omdat je als consultant voor de meest diverse klanten werkt, en je de ervaringen bij de ene klant kan meenemen naar de andere. Impact omdat je de concrete gevolgen van je werk ziet, de projecten leiden tot zichtbare resultaten.
Koen en Glenn zijn samen met Lesterius veranderd en gegroeid. De technologie verandert steeds, meer wordt mogelijk, en het wordt ook complexer. Daarom is het belangrijk te kunnen terugvallen op een brede basis, en op bekwame collega’s.
‘Het belangrijkste verschil tussen een software bedrijf en Lesterius is dat zij software maken, wij zoeken naar een oplossing. Ik heb genoeg ‘toepassingen’ gezien die technologisch geweldig zijn, maar geen echte oplossing bieden. Wij moeten de klant begrijpen, en als de klant niet kan uitleggen wat hij wil of nodig heeft, moeten wij zoeken. En als we eens falen, kan dat heel nuttig zijn in onze zoektocht.’
In twintig jaar is Lesterius gegroeid tot een kleine multinational. Glenn blijft voornamelijk dicht bij zijn klanten, Koen verkent met plezier de internationale Claris-community. Beide gaan wel op zoek naar expertise en de jongste ontwikkelingen in hun vakgebied wereldwijd.

Kijken naar de toekomst
De passie voor FileMaker brandt bij beide nog hevig, ook na twintig jaar. ‘Wat ik mezelf wens, is dat ik er binnen Lesterius voor kan zorgen dat er een volgende generatie komt, met technologische kennis en frisse ideeën. Ook wil ik nauw betrokken blijven bij Claris en inspiratie uitwisselen met de internationale Claris community’, zegt Koen. ‘Nieuwe mensen in de field krijgen’, voegt Glenn toe, ‘nieuwe mensen leren hoe om te gaan met de klant, en de mogelijkheden van FileMaker ten volle benutten’.
Voor die toekomstige generatie hebben ze nog twee tips. Eén, heb geen schrik om veel fouten te maken. Durf op je bek te gaan. Twee, het is niet erg als je iets niet weet. Het is beter hulp te vragen, dan je probleem weg te stoppen.
‘De klant verwacht niet van de eerste keer dé oplossing, de klant verwacht goede service en het delen van kennis. Als je een fout durft toe te geven, zal de klant dat appreciëren. Dat is deel van die gemeenschappelijke ontwikkeling, van die co-creatie.’

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Maak kennis met Kurt De Jaeger, Business Unit Manager België.

Communicatie

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Communicatie

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News

Guten Tag, wir sind Lesterius.

Corporate News

Lesterius
Guten Tag, wir sind Lesterius.

We zijn verheugd om een nieuwe stip op de Lesterius kaart aan te kondigen!
Sinds april van dit jaar mogen we Adrian Nier tot onze nieuwe Lesterius-partners rekenen. Adrian zal Lesterius komen vertegenwoordigen in Duitsland, vanuit Nürnberg, Beieren.

Adrian combineert een enorme technische kennis met een pragmatisch en analytisch kijk. Bovendien is hij een rasechte Apple man…

“In mijn ogen weerspiegelen Apple producten een kwaliteit die me elke dag weer verbaast en inspireert. Die zorgvuldigheid, vastberadenheid en duurzaamheid beleef ik ook als ontwikkelaar en mens. Sinds 2001 maak ik voor bedrijven en particuliere klanten oplossingen die van de apparaten van Apple een geliefd gereedschap maken en van complexe taken een puur plezier.”

Adrian en het hele Lesterius-team kijken ernaar uit u in Nurnberg te ontmoeten zodra de huidige COVID-beperkingen dat toelaten.

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Meet the team: Adrian Pellus

Meet the team

Developer Notes: NFC & FileMaker

Developer notes

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Communicatie

End of an Era

Developer notes

Koen Van Hulle
Het einde van een tijdperk

Het was ver terug in 2007 toen ik de eerste glimp zag van een vroege versie van Clip Manager. Tot op de dag van vandaag is het een traditie bij Lesterius om regelmatig een volledige dag samen te komen met het hele team om het laatste nieuws, technieken en trends te delen.

Het was tijdens een van deze bijeenkomsten dat een eenvoudige tool werd gedemonstreerd die het klembord van tabellen, velden, scripts, scriptstappen en layout-objecten kon opslaan. Het kon zelfs aangepaste functies opslaan, die uit de FileMaker interface werden geschraapt. In die tijd kon je nog geen aangepaste functies kopiëren en plakken in FileMaker. Een paar maanden later deelden we het met de Claris Community.

Het doel vanaf het begin was een zoektocht naar de heilige graal: herbruikbare code en modules in FileMaker.

Ik kwam in 2008 bij het ClipManager-ontwikkelingsteam om te helpen de oplossing opnieuw op te bouwen in Xojo, een cross-platform ontwikkelomgeving. Met het nieuwe ontwerp, gebaseerd op itunes, wilden we het gemakkelijker maken om herbruikbare code toe te voegen aan onze FileMaker-oplossingen. In de loop der jaren hebben we nieuwe functies geïntroduceerd, zoals zoeken en vervangen, een analyse-tool voor clips, een selector voor voorvallen, snelle toegang tot snippets, … Onze baby groeide uit tot een volwassene met meer dan 55000 regels code, 450 klassen en 4550 methoden.

In onze uitdagingen om het bouwen van oplossingen in FileMaker te vergemakkelijken, experimenteerden we met nieuwe functies die het nooit tot productie haalden:

 • Live delen van clips over het LAN via Bonjour met uw collega’s
 • Een pallet dat een lay-out, script of functie live in FileMaker Pro analyseert
 • Een visuele thema bouwer/manager
 • Sjablonen met plaatshouders: bv. een nieuwe tabel aan uw oplossing toevoegen met vooraf ingevulde velden
 • Codeblokken: een manier om automatisch een combinatie van tabellen, velden, aangepaste functies en lay-outs toe te voegen om nieuwe modules aan uw oplossing toe te voegen
 • En nog veel meer

Het beste deel van het ontwikkelen van Clip Manager, is het dromen over alle mogelijkheden die plots open liggen.  De feedback en dromen van onze gebruikers waren ook een grote motivator om de tool te blijven verbeteren en uitbreiden.

Ik kon het echter niet laten om te denken “het zou leuk zijn als dit allemaal binnen FileMaker kon worden gedaan.”

Maar doorheen de jaren is het FileMaker-platform sterk veranderd en zijn verschillende van onze dromen uitgekomen. Het begon met een aanpasbaar sjabloon voor nieuwe tabellen, alle nieuwe klembordformaten in een open formaat, de field picker, het objectenpaneel, de datamigratietool …

Tijdens de pre-release versies van FileMaker en de nieuwe open communicatie van het Claris Product Management team, konden we een glimp van de toekomst zien: het wegnemen van de moeilijkheden van een FileMaker ontwikkelaar, of hij nu een no-code, low-code of pro-code ontwikkelaar is. En wat we zagen beviel ons.

Als kers op de taart introduceerde Claris vorig jaar Add-Ons in het FileMaker platform. Met Add-Ons kunt u met een paar muisklikken kleine stukjes herbruikbare code of complete modules aan uw oplossing toevoegen. En het beste van alles is dat u deze add-ons gemakkelijk zelf kunt maken.

Deze functie beantwoordt aan de meeste verwachtingen van ons en van veel van onze klanten.

Dit liet mij voor een groot dilemma staan: verder bouwen op Clip Manager en volledig overstappen op de nieuwe ARM chipset, of mijn energie steken in alle nieuwe mogelijkheden die Claris ons vandaag de dag biedt. Mijn hart en passie liggen in de eerste plaats bij het Claris platform. Dus in die zin was de keuze simpel.

Persoonlijk wil ik alle ClipManager gebruikers bedanken voor de geweldige feedback, inspiratie en kritiek die we hebben mogen ontvangen. Dit was voor mij de grote motivator om al die jaren door te gaan.

Het einde van een tijdperk. Een nieuw begin.

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Meet the team: Adrian Pellus

Meet the team

Developer Notes: NFC & FileMaker

Developer notes

Maak kennis met Kurt De Jaeger, Business Unit Manager België.

Communicatie

Meet the team: Adrian Pellus

Meet the team

Adrian Pellus
Meet the team: Adrian Pellus

Lesterius heeft een aantal indrukwekkende collega’s in zijn team: van jarenlange community- en platformevangelisten tot nieuwe getalenteerde juniors. De ‘Meet the team’-serie heeft als doel om de getalenteerde individuen die ons team vormen in de schijnwerpers te zetten. Elke maand zullen we hier op de blog een interview plaatsen. Deze maand ontmoeten we Adrian Pellus, Project Manager gevestigd in Alicante, Spanje.

 

Kun je ons iets over jezelf vertellen? Over de Adrian als hij niet werkt.
Ik breng graag tijd door met mijn gezin. Als ik kan om mijn gedachten van de werkwereld af te leiden probeer ik korte uitstapjes met het gezin te maken naar plaatsen waar ik kan wandelen of musea kan bezoeken waar ik mijn nieuwsgierigheid kan voeden, want ik beschouw mezelf als een erg nieuwsgierig mens.

Hoe raakte je geïnteresseerd in dit vak en wat vind je uniek in je vakgebied?
Aanvankelijk zag ik alleen een baankans omdat FileMaker een technologie is om toepassingen te ontwikkelen zoals alle andere (althans dat dacht ik), maar toen ik me meer verdiepte in de ontwikkeling van toepassingen met FileMaker zag ik de veelzijdigheid en schaalbaarheid die het me bood waardoor ik heel snel werk kon doen op een intuïtieve manier en waarom ook niet op een leuke manier. De flexibiliteit die FileMaker biedt is iets wat ik bij geen enkele andere technologie heb gezien. Bij het gebruik van FileMaker is de grootste uitdaging altijd de klant een creatieve oplossing te geven en eenvoudige oplossingen voor complexe problemen voor te stellen, dat is wat me motiveert in mijn werk.

Welke banen en ervaringen hebben je naar je huidige functie geleid?
Ik heb veel toepassingen ontwikkeld en beheerd, van kleine applicaties voor een freelancer die brood verkocht in zijn bestelwagen en zijn verkoop en klanten kon beheren tot grote applicaties zoals een franchise van musea over de hele wereld die hun verkoop, online shopping, logistiek, enz. kon beheren. Alle applicaties die ik heb ontwikkeld, hebben me ervaringen opgeleverd en deze hebben me altijd geholpen om problemen op te lossen in de volgende projecten, waardoor ik kon groeien in mijn werk, betere oplossingen kon geven aan mijn klanten en de kans kreeg om voor Lesterius te werken.

Wat zijn je favoriete taken?
Ik hou van het optimaliseren van applicaties. Uit noodzaak heb ik applicaties moeten maken waarbij optimalisatie de sleutel was tot het succes van het programma omdat het een grote hoeveelheid gegevens verwerkte. Ik moest dus onconventionele verbeteringen doorvoeren om de snelheid en de gegevensverwerking te verbeteren, wat me voor echte uitdagingen stelde. Dit heeft me heel wat expertise op dit gebied opgeleverd.

Hoe bereiden jij en je team zich voor op een nieuw project?
Elk nieuw project is een uitdaging, niet alleen op ontwikkelingsniveau maar ook op organisatorisch niveau. Vooraleer we  een nieuw project opstarten, komt ons team samen om de doelstellingen van het project uit te leggen, vervolgens analyseren we zorgvuldig elk punt van het project en wijzen we de meest geschikte persoon aan om elk punt op te lossen. Deze vergaderingen helpen ons ook om elk gebrek aan informatie of elke inconsistentie in het project op te sporen om te kunnen anticiperen op elk probleem, wat ons soms zelfs helpt om verbeteringen voor te stellen aan de klant op basis van onze ervaringen en zo een betere service te kunnen leveren met de hoogste kwaliteit en snelheid.

Als je de jongere versie van jezelf wat advies kon geven, welk advies zou dat dan zijn?
Soms is het leven verdorie is hard en moeilijk en zie je enkel obstakels. Leer uit deze obstakels en zie ze als uitdagingen. Het aangaan van deze uitdagingen levert je veel levenservaring op die je daarna kunt gebruiken om de juiste keuzes te maken.

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Developer Notes: NFC & FileMaker

Developer notes

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Communicatie

Developer Notes: NFC and Claris FileMaker

Developer notes

Lowie Sanctobin
Developer Notes: NFC & FileMaker

Hi fellow Developer!

I’ve dived into the possibilities of working with NFC Tags and Claris FileMaker recently.  Leveraging the power of NFC technologie is possible thanks to a new set of functions and script steps shipped in FileMaker 19.

In this blog I’ll share some bite-sized bits of information and notes that can serve as a reference and quick overview of technical specs for fellow developers to get a jumpstart.

Have fun!

 

But wait, what is NFC again?

NFC (near field communication) is a set of communication protocols by which two electronic devices communicate when they are within close proximity of one another.

Some uses of NFC devices include contactless payment systems, similar to those used in credit cards and electronic ticket smart cards, and allow mobile payment to replace or supplement these systems, social networking and for sharing contacts, photos, videos, and other files. NFC devices can also act as electronic identity documents and keycards.

FileMaker Go 19 now has the ability to scan or stop scanning for NFC tags using the new script step: Configure NFC Reading

The options include an action (Read or Cancel scanning for NFC tags), a script to be run when a tag is read, an optional script parameter, an optional timeout to cancel the read operation after <n> seconds, and an optional Continuous Reading until the user cancels or the timeout parameter is met.

FileMaker Go supports NFC tags using the following formats:

 • “Well Known” format of type text
 • “Well Known” format of type URI
 • “Well Known” format of type “smart poster” (which is a combination of URI and text)
 • “Media” format of type “text/x-vCard”

FileMaker Go can read NFC tags of types 1 through 5 that contain data in the NFC Data Exchange Format (NDEF).

Claris & NFC in 19.0

NFC technology supported since version. 19.0. FileMaker GO only for now.

Since version 19.1.2 the format results as JSON .

The script step:

Script step: Configure NFC Reading (Read/Cancel) .

Purpose: Start or stop scanning for NFC tags.

Full script step documentation by Claris: https://help.claris.com/en/pro-help/content/configure-nfc.html

 

While testing I noticed:

 1. This script step needs to be the last script step in your script. When other steps follow, they will be executed even before you scanned a tag. You will need to build your logic inside the script which runs after scanning (see options below)
 2. When continuously scanning and saving the values to variable, make sure you use a global variable. The main script reruns the sub script when a tag was scanned.

 

Options

Script (req.)

Run a script when NFC tag is read.

! Important: In this script you must call the script step Get(ScriptParameter) to get the NFC data from the read tag.

Parameter (opt.)

Specify parameter for required script.

Timeout (opt.)

Cancels ‘read’ after specified number of seconds.

Continuous Reading (opt.)

Scanning multiple NFC tags? No problem, set a non-zero value for this option to read multiple tags.

 

Format Result as JSON since 19.1.2 (opt. but highly recommended)

Set value to non-zero to format the results as JSON. Easier to handle the NFC results with the built-in Filemaker JSON functions.

Useful variables while scripting

Set Variable [ $nfcdata ; Value: Get(ScriptParameter) ]

(Required in subscripts, see script option)

 

Set Variable [ $action ; Value: JSONGetElement ( $nfcdata ; “action” ) ]

Returns “TagRead” when a tag was read successfully.

Returns “CanceledByUser” when the user presses cancel or done.

 

 

Set Variable [ $serial ; Value: JSONGetElement ( $nfcdata ; “payloads[0].primary” ) ]

Returns the data written on the NFC tag.

Multiple payloads are possible, depends on how the tag was programmed.

 

 

Differences in device behaviour:

iPhone Xs, Xr, 11, 11 Pro, 12 and 12 Pro

Read

Requires iOS 11 or later.

Background scanning (No app needed to read): iPhone Xs, Xr, 11, 11 Pro, 12 and 12 Pro

Data on the tag is required. Empty tags do nothing. (Android phones tell you the tag is empty)

Write

Requires iOS13 or later.

NFC app required to write data to a tag.  (NFC tools for example)

 

iPhone 7, 8 and X

Read

Pre-iOS14 an app was needed. Now you can find it in the control center.

Data on the tag is required. Empty tags do nothing. (Android phones tell you the tag is empty)

Write

Requires iOS13 or later.

NFC app required to write data to a tag.  (NFC tools for example)

iPhone 7 & 8 can only read with an NFC app found on the app store. (or with FM go of course)

 

NFC tags

Be mindful of different kinds of NFC standards. If you buy tags, make sure your phone supports them.

Only data in NDEF format can be read.

 

Advantages of use shortcuts in combination with NFC

Attention: NFC automation in Shortcuts app is only available on iPhone XS or newer

If you want to launch a shortcut on an older device, you will need an NFC reader/writer app (free) + you will need to write the URL shortcut on the NFC tag

https://support.apple.com/en-gb/guide/shortcuts/apd624386f42/ios

shortcuts://run-shortcut?name=[NameOfShortcut]

 

Security Considerations:

Write

Possible to password protect. To write, you first need to unlock the tag with the password.

Read

An NFC tag can be read by any compatible device. It’s better to not store sensitive information on an NFC tag. What you program on the tag, is your responsibility.

For our use case, we programmed some NFC tags with their own serial number.

This number is linked to assets in a secured database.

So, someone who has no business with the tag would only see the NFC tag serial number when scanned.

!Attention: to stick NFC tags to metal object, you’ll need special NFC tags

 

Some use cases that came to mind:

Inventory Management:

Tracking and identifying assets, inventory, …

Scanning lend items out and in, …

NFC can be valuable alternative to barcodes:

 • Data instead of text
 • Make items ‘smart’
 • Waterproof
 • Easily reprogrammable if there’s a mistake
 • No need to pair devices
 • Very fast when multiple scanning. No need to focus camera for example

 

Sources:

https://help.claris.com/en/pro-help/content/configure-nfc.html

https://seritag.com/news/ios14-iphone-nfc-reader

https://seritag.com/learn/nfc-enabled-phones/

https://help.gototags.com/article/writing-nfc-tags-iphone/

https://skeletonkey.com/nfc-near-field-communication-in-claris-filemaker-go-19/

https://seritag.com/learn/using-nfc/nfc-logos

 

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Communicatie

Maak kennis met Kurt De Jaeger, Business Unit Manager België.

Communicatie

Interview: Kurt De Jaeger

Communicatie

Kurt De Jaeger
Maak kennis met Kurt De Jaeger, Business Unit Manager België.

Welke professionele ervaringen hebben je naar jouw huidige functie geleid?

Na mijn studies ben ik destijds gestart als ICT Engineer waarbij ik verantwoordelijk was voor de installatie van IT Infrastructuur, dit voornamelijk in B2C, B2B en kleine KMO’s. Al snel lag hier de oorsprong voor mijn gedrevenheid om klant- en oplossingsgericht te denken.
Na 17 jaar te fungeren als Network & System Engineer heb ik in 2015 de stap gezet naar een fulltime management functie en klom ik hogerop als Service Desk Manager waar ik mijn eerste team leidde. Omwille van mijn leergierigheid heb ik ook nog andere rollen zoals Project Manager en Service Delivery Manager vervult, die mijn expertise in het vak en affiniteit met klanten des temeer vergrootte.
Desondanks we zullen terugkijken op 2020 als een uitzonderlijk en bewogen jaar voor vele bedrijven, heb ik toch in september 2020 mijn nieuwe uitdaging gevonden bij Lesterius als Business Unit Manager voor het Belgische team.

Als Business Unit Manager, wat is je management stijl?

Ik geloof in het delegeren van verantwoordelijkheden en in het bouwen van een hecht team. Elk lid van het team moet duidelijkheid hebben over zijn rol, het verwachtingspatroon en de visie van het bedrijf, weten waar ze in passen en het gevoel hebben dat ze kunnen vertrouwen op mij.
Ik wil iedereen de kans geven om te groeien, hun sterktes te zien en hun te motiveren op een manier die resulteert in de beste versie van zichzelf te kunnen zijn wat de algemene groei van het bedrijf ten goede komt.

Het menselijk aspect is heel belangrijk. Ik geloof in real-time feedback. Mochten er zaken zijn die niet naar verwachting verlopen, moet daar meteen actie op ondernomen worden. Loopt alles naar behoren dan hoort daar de nodige appreciatie bij.

Hoe bereiden jullie zich voor op de start van een nieuw project?

Out-of-the-box denken en onze aanpak via co-creatie, is de basis van ons succes.
Co-creatie is een vorm van samenwerking tussen de klant en onze consultants, waarbij alle partijen inspraak en invloed hebben op het project en het resultaat hiervan.

De fundering van elk project is een projectplan, wat samen met de klant besproken wordt zodat deze weet wanneer welke module kan worden getest of opgeleverd wordt.

De sleutel bij dit soort projecten is het toepassen van de AGILE-methode waarbij het ontwikkelen in korte en overzichtelijke periodes gebeurt.
Bij het opleveren van een nieuwe module, gaat de klant dit testen en geeft ons de nodige feedback, waardoor wij de module terug onder de loep nemen en de eventuele oneffenheden platstrijken.

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in dit vakgebied?

Ik heb altijd een grote affiniteit gehad met ICT. Via mijn oudere broer kwam ik al van kinds af aan in aanraking met de eerste spel- en homecomputers. Onze eerste volwaardige PC was een XT en snel hierna kwam de opmars van AT, waarbij de chipset meestal kortweg 286, 386 of 486 werd genoemd. Deze hebben geleid tot de beginstappen in het programmeren in talen zoals Basic, Pascal, Turbo Pascal en later VB.Net; welke destijds een grote hindernis vormden in mijn nachtrust.
Door de release van Windows 3.1 en Windows for Workgroups 3.11 had ik een nieuwe passie gevonden en zou later de grondlegger zijn voor mijn professionele carrière als IT-er.

Wat zou je nu zeggen tegen je jongere zelf?

If you’re not making mistakes, you’re not learning.
Enjoy and just be yourself!

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Communicatie

ProgramDesign joins the Lesterius Group

Communicatie

ProgramDesign sluit aan bij de Lesterius groep!

Hoewel het dit jaar een uitdaging is geweest, zijn we blij dat we het kunnen afsluiten met erg mooi nieuw. Dankzij de consistente inspanningen en investeringen van het afgelopen jaar zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat het Noorse ProgramDesign zich heeft aangesloten bij de Lesterius Groep.

Oslo zal ons tiende kantoor herbergen naast Brussel, Stockholm, Parijs, Gent, Barcelona, Lissabon, Londen, Alicante en Almere.

Het kantoor in Oslo zal zowel nationale als internationale klanten en kanaalpartners ondersteunen. De Noorse activiteiten zullen worden geleid door Bjørn Haugland, die meer dan 20 jaar ervaring heeft in de FileMaker-gemeenschap en als bedrijfsadviseur. Bjørn komt naar Lesterius door de fusie met zijn firma ProgramDesign en zal de Business Unit Manager zijn voor ons kantoor in Oslo.

Het kantoor in Noorwegen zal in zijn streven worden ondersteund door ons groeiende Europese team. Verwacht van Bjørn en ons hele team dat ze onze partners helpen om de manier waarop hun organisatie en teams werken te begrijpen, te controleren en te verbeteren.

 • Oplossingen op maat

  Nieuwsgierig naar wat wij kunnen doen voor jouw bedrijf?

  Lees meer

 • Lesterius helpt

  Wij bieden drie diensten

  Consultancy

  Training

  Hosting

 • Gepland Event

 • Tips en Tricks van Lesterius

  Blijf op de hoogte

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius en Atatiki verenigen hun krachten

Corporate News