Skip to content

Developer notes

Integreer Claris met PostNL en bereik je klanten beter

Claris FileMaker

Sinds de opkomst van het internet en mobiele smart phones, is men steeds vaker gaan mailen in contact met elkaar: brieven hebben plaats gemaakt voor e-mails, contracten kunnen digitaal worden ondertekend (zie mijn andere blog post hierover) en SMS heeft plaatsgemaakt voor appen. Contact met de klant kon nog nooit zo snel en efficient.

Echter, er zijn situaties denkbaar, waarbij een e-mailadres of (mobiel) telefoonnummer niet toereikend is. Wat als uw bedrijf producten of diensten aan huis levert? Op dat moment is een correct adres van belang. Hier kunnen de specialisten van Lesterius bij helpen.

Lesterius bouwt samen met u, onze klant, een oplossing op maat op basis van het Claris FileMaker platform. Hierin komen alle gegevens, welke op dat moment van toepassing zijn, op uw bureaublad of tablet, zoals een klantadres met postcode.

FileMaker integreert

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staat FileMaker niet meer op zich zichzelf. Uw oplossing kan koppelen met externe data bronnen en gegevens opvragen. De mogelijkheden zijn legio, adressen zijn slechts een voorbeeld. Deze kunnen dan weer mooi weergegeven worden binnen FileMaker, zoals in een Google Maps venster of beter nog: start je favoriete Kaarten app er mee op en laat je rit begeleiden!

De computer doet het werk

Waar gegevens worden ingevoerd, kunnen foutjes gemaakt worden. Die zijn te ondervangen met validatie, maar zou het niet mooier zijn, als de computer zelf zo veel mogelijk het werk voor je doet? Met automatisering kunnen we het invulproces deels laten overnemen. Hierbij wordt een verbinding gelegd naar PostNL, de autoriteit in Nederland, welke op basis van wat er reeds ingevuld is, het volledige adres terug geeft. In beginsel is postcode huisnummer al voldoende.1

In Nederland heeft PostNL het goed geregeld met de indeling van postcodes. Elke postcode kent een unieke straatnaam. Vandaar, dat een adres bestaande uit tenminste een postcode en huisnummer, voldoende is om af te kunnen leveren. In het buitenland is dat wel anders; postcodegebieden zijn groter.

Bedien uw klanten

Dit invulvoordeel is er niet alleen voor u(w administratrice), maar ook voor uw klant! Zij hebben minder werk op uw webpagina; sommige straatnamen zijn best lang, tenslotte. Bovendien bent u verzekerd van een correct adres. PostNL biedt diverse diensten aan, al naar gelang de grootte van het zoekgebied en benodigde gegevens.

Wat te kiezen?

PostNL biedt de volgende API diensten aan:

  • Adrescheck Benelux
  • Adrescheck Nationaal
  • Adrescheck Internationaal
  • Geo Adrescheck Nationaal

Het product “Adrescheck Basis Nationaal” zal binnen afzienbare tijd komen te vervallen.

Welke dienst voor uw situatie het meest geschikt is, zal in het voortraject met Lesterius duidelijk worden. Zo kan het nuttig zijn, coördinaten terug te krijgen voor een precieze locatie op een landkaart. Als voorbeeld wil ik Riet Beheer noemen; zij verzorgen onder andere onderhoud aan rieten daken. Dit bedrijf zoekt actief naar mogelijkheden om hun primaire bedrijfsvoering te ondersteunen met de mogelijkheden van de moderne techniek. Zo hebben ze niet alleen drones in bedrijf om probleempunten op te sporen en aan te wijzen aan de klant, maar ook hun administratie in FileMaker. Typisch worden er werkzaamheden verricht aan boerderijen in de meer afgelegen gebieden in Nederland. De klant verstrekt niet altijd complete adresgegevens nodig voor facturatie. Postcode invoeren wordt op voorhand als vervelend ervaren. Middels een koppeling naar PostNL, worden gegevens aangevuld en zo nodig gecorrigeerd in het formaat dat PostNL graag ziet: “1234 AB  GEMEENTE”. (Merk op: een spatie in de postcode voor de leesbaarheid en vervolgens twee spaties tussen postcode en plaats.) Bovendien geeft PostNL gedetailleerde coordinaten terug, waarmee het dat in Google Maps gelokaliseerd kan worden en vervolgens gemarkeerd.

Hoe werkt het?

U sluit zelf een API abonnement met PostNL af, dit kunnen we voor u regelen. Lesterius is verder niet gebonden aan PostNL, de meest passende oplossing van welke derde partij dan ook, zullen wij met u afstemmen. Wij zetten de benodigde code in de oplossing. Dit kan een knop zijn dat de adresaanvraag verstuurt, maar ook meer automagisch verlopen. Het kan zo zijn, dat PostNL geen passend adres kan vinden, dan verschilt het resultaat teveel met de ingevulde adresgegevens. Hoe zeker het resultaat is, wordt aangegeven in een percentage. Op basis hiervan kan verdere actie ondernomen worden, bijvoorbeeld een Google zoekactie. 100% resultaat wordt natuurlijk meteen ingevuld. Indien er “losjes” gezocht wordt in België, is de kans groot dat er meerdere resultaten gevonden worden. Hier kan een passende interface voor gemaakt worden.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd de volgende stap te zetten op het pad van digitale transformatie? Verzeker uzelf van correcte addressering en weet daarmee uw klanten zeker te bereiken. Uw werk wordt makkelijker, bovendien. Lesterius consulenten in de BeneLux en door heel Europa zullen u graag van dienst zijn.

You might find these articles interesting too

Gütentag, wir sind Lesterius

Contacti’ns