Skip to content

Løsninger

Vi tilbyr et bredt utvalg av verktøy som hjelper FileMaker-utviklere med å lage bedre løsninger

Gjennom bruk av produktene våre kan vi utvide FileMaker-funksjonene og tilby utviklere en måte å forbedre prosjektene sine på, samtidig som vi hjelper dem med å fullføre prosjektene sine raskere.

FM Data Migration
FMDataMigration gjør migreringen lettere med kommandolinjeverktøyet FileMaker-datamigrering
FM Progress Indicator
The tool you need to implement nice looking progress indicators in FileMaker
Add-on for FileMaker Server Admin Console
A little add-on to manage the 'missing' settings in the FileMaker Server 18 Admin Console
myFMApiLibrary for PHP
myFMApiLibrary for PHP is a REST client library for PHP that allows you to quickly and easily integrate the FileMaker Data API into new projects