Skip to content
Utviklingen av programvare som sikrer de ansattes sikkerhet
Bluestream

Bluestream er involvert i en rekke offshore-operasjoner gjennom sine 3 avdelinger. De tilbyr et bredt spekter av tjenester til overflate- og undervannsinstallasjoner. Takket være ekspertisen til Lesterius forbedrer Bluestream driftssikkerheten sin så vel som sikkerheten til de ansatte.

Rob de Brouwer
Senior Technical Manager
"Før syntes vi ut at selskapet var i uorden under utplasseringer, men i dag er det mye lettere å skrive ut nye lister. Dette betyr at våre ansatte kan reise hjem tidligere, i tillegg til oftere. Presset og risikoen er sterkt redusert, noe som er ekstremt oppmuntrende."

La oss få samtalen i gang