Skip to content

Vilkår for bruk

Dette nettstedet leveres av Lesterius. Disse bruksvilkårene er vilkårene og betingelsene som gjelder når vi leverer tekst, programvare, video, dokumenter og alt annet materiale som er publisert på dette nettstedet («innholdet»), og grunnlaget for at vi gir tilgang til det. Vennligst les nøye igjennom dem.

Denne nettsiden er til din egen private bruk. Ved å besøke dette nettstedet, godtar du:

  • ikke å bruke dette nettstedet eller innholdet her i strid med forskrifter eller lover;
  • at du er ansvarlig for alt materiale du sender til eller laster opp til dette nettstedet og at slikt materiale er lovlig, ikke er støtende, og at det ikke krenker våre rettigheter, tredjeparts rettigheter eller bestemmelsene i de juridiske merknadene.

Personvernerklæring

Vår personvernerklæring utgjør en del av de juridiske merknadene og derfor vilkårene som gjelder når vi gir tilgang til dette nettstedet.

Begrensning og ansvarsfraskrivelse

Nettstedet vårt og innholdet på nettstedet gis som generell informasjon, og ingenting på dette nettstedet eller innholdet her er ment som profesjonell rådgivning. Vi påtar oss ikke noe ansvar for tap som kan oppstå ved at man følger informasjonen eller materialet som publiseres på dette nettstedet. Hvis du ønsker å finne ut mer om informasjonen i materialet som publiseres, kan du kontakte oss via e-post.

Vi er ikke ansvarlig for saker knyttet til deg eller tredjeparter som får tilgang til eller bruker dette nettstedet og innholdet her.

Vi støtter ikke og er heller ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som drives av andre som lenker til dette nettstedet eller som er tilgjengelige fra det.

Om FileMaker

FileMaker er et varemerke tilhørende Claris, Inc., i USA og andre land

Generell

Våre rettigheter under de juridiske merknadene kan kun fravikes skriftlig og spesifikt.

Jurisdiksjon

De juridiske merknadene skal styres av og tolkes i samsvar med belgisk lov, og vi og du aksepterer den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Gent i Belgia.