Skip to content

Användarvillkor

Den här webbplatsen tillhandahålls av Lesterius. Dessa användarvillkor fastställer villkoren under vilka vi tillhandahåller text, mjukvara, videor, dokument och allt annat material som publiceras på denna webbplats (“innehållet”) och utgör grunden för hur vi tillåter åtkomst till den. Vänligen läs igenom dem noggrant.

Denna webbplats är avsedd för privat bruk. Genom att använda denna webbplats godkänner du:

  • att inte använda denna webbplats eller dess innehåll i strid med lagen eller annan reglering;
  • att du är ansvarig för allt material du skickar till eller laddar upp på denna webbplats och att detta material inte bryter mot lagen, inte är kränkande och inte överträder våra eller tredje parts rättigheter eller bestämmelserna i de juridiska meddelandena.

Integritet online

Vår Integritetspolicy utgör en del av de juridiska meddelandena och därmed villkoren som vi tillhandahåller och tillåter åtkomst till denna webbplats.

Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Vår webbplats och dess innehåll tillhandahålls endast som allmän information och ingenting på denna webbplats eller i dess innehåll är avsett att ge professionell rådgivning. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som kan uppstå till följd av åtgärder som baserats på information eller material som publicerats på denna webbplats. Om du vill ha mer information om det publicerade materialet är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Vi är inte ansvariga för frågor som rör dig eller tredje part som har åtkomst till eller använder denna webbplats och dess innehåll.

Vi stöder inte och ansvarar inte heller för innehållet på tredjepartswebbplatser som länkar till denna webbplats eller som är tillgängliga från den.

Om FileMaker

FileMaker är ett varumärke som tillhör Claris, Inc. i USA och andra länder.

Allmänt

Våra rättigheter enligt de juridiska meddelandena får endast frångås skriftligen och specifikt.

Gällande lag

De juridiska meddelandena ska regleras av och tolkas i enlighet med belgisk lagstiftning. Vi och du underställer oss oåterkalleligt den exklusiva jurisdiktionen av de belgiska domstolarna i Gent.