Sign contracts with confidence

Developer Notes

Bryan Wats
Signera dokument med förtroende (partnerskap mellan Evidos och Lesterius)

Sedan datoriseringen började användas har man använt mindre papper. Lesterius lever upp till detta löfte genom att bygga lösningar som ger kunderna rätt information i rätt tid. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan få jobbet gjort lättare och med färre fel. Högar av papper eller brev som ska skannas (eller faxas) är inte lösningen. Det tar för lång tid och belastar miljön. I stället är vi experter på att utnyttja Claris FileMaker-plattformen. På så sätt förvandlar vi ditt företag till den digitala tidsåldern.

Men vad händer om det finns juridiska kontrakt som ska undertecknas, undrar du kanske? Kan Claris FileMaker-plattformen göra det?
Tvärtemot vad många tror är FileMaker inte längre ett system i sig självt. Det kommer att integreras med andra datorsystem online, vilket kan göra din lösning så mycket mer meningsfull. I dag har Lesterius samarbetat med Evidos för att våra kunder ska kunna eliminera pappersarbete ytterligare från sitt arbetsflöde. Evidos gör det möjligt att digitalt underteckna juridiskt bindande avtal med förtroende. Lesterius gör att detta fungerar sömlöst från FileMaker.

Vem är Evidos?
Namnet Evidos kommer från “Evidence in Online Services” (bevis i onlinetjänster). De är baserade i Nederländerna och håller på att lansera sin produkt i hela Europa. Detta innebär inte bara en lokaliserad programvara, utan ett lokalt team är redo att hjälpa till och vidareutveckla produkten utifrån lokala möjligheter. Evidos har avtal med lokala myndigheter, t.ex. myndigheter, banker osv. för att möjliggöra identifiering av undertecknaren. Få dina kontrakt undertecknade med säkerhet om vem som undertecknar vad, var och när.

Varför Evidos?
Det finns andra tjänster som gör det möjligt att underteckna ett dokument digitalt. Adobe PDFSign och DocuSign är sådana exempel. Den sistnämnda kommer att integreras med FileMaker genom både API och Claris Connect. Claris Connect gör det möjligt att integrera med internettjänster med minimal scripting. Lesterius kan göra detta åt dig om du vill. Båda saknar dock identifiering av undertecknare som Evidos har och DocuSign kan kräva en FM Connect-prenumeration. Detta är främst ekonomiskt när man använder flera integrationer. Dessutom erbjuder Evidos olika prisplaner utifrån dina behov. Ingångspriset är mycket lägre. Beroende på dina affärsregler kommer en Lesterius-konsult för digital omvandling att föreslå rätt tjänst för dina behov och få signeringen att fungera.
Hur fungerar det i allmänhet?
Evidos tillhandahåller en bra introduktionsvideo som du kan se här.
Baserat på information som redan finns i din FileMaker-lösning kan administratören generera ett eller flera dokument som ska signeras. Dessa kommer att ha särskilda “mustasch”-taggar för att ange var de ska undertecknas av entreprenören och/eller din(a) representant(er). Lesterius kan hjälpa till att skapa dessa dokument på vilket sätt som helst. Filer som redan finns utanför FileMaker kan också fås att fungera.
När dokumentet är på plats kan man i FileMaker-gränssnittet ställa in alla relevanta alternativ. När de är inställda laddas filen sedan upp till Evidos-servern med ett knapptryck. Evidos skickar filen/kontraktet/avtalet för undertecknande. Undertecknaren guidas genom hela processen och kan se sina framsteg. Efter korrekturläsning presenteras användaren med valda verifieringsmetoder. Att skriva under i rutan som man normalt skulle göra med en penna är möjligt, men inte nödvändigt. I det här fallet skulle en tablett eller iPhone vara lämpligt. När du har slutfört proceduren meddelas du och det undertecknade dokumentet placeras i FileMaker. Evidos kommer inte att behålla dina dokument längre än vad som krävs.
Märkning är en del av alternativen och görs i Evidos webbgränssnitt. Passverifiering är en separat produkt.
Är du intresserad?
Är du intresserad av att ta nästa steg i den digitala omvandlingen av ditt arbetsflöde? Du kommer att arbeta mer miljövänligt och arbetet kommer att bli enklare. Lesterius konsulter i hela Europa hjälper gärna till.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

Medarbetaren i fokust: Adrian Pellus

Meet the team

Guten Tag, wir sind Lesterius.

Corporate News

20 år på Lesterius i ryggen

Meet the team

Dirk De Wilde
20 år på Lesterius i ryggen

Jag vet inte vilken teknik eller vilket dataspråk som kommer att användas om tjugo år, men jag vet att det fortfarande kommer att handla om interaktion med kunden, om att söka lösningar tillsammans. Glenn Vercnocke och Koen Van Hulle har arbetat för Lesterius i tjugo år. I samband med detta jubileum ser de tillbaka, men också framåt, mot framtiden för arbetsplatsinnovation.

Båda är experter inom Claris FileMaker-plattformen. Glenn Vercnocke är konsult för digital omvandling och var, med egna ord, en “vindsprogrammer” för 20 år sedan när han började på SHpartners (den belgiska föregångaren till Lesterius). Koen van Hulle är Business Unit Manager (ansvarig för hosting) och arbetade för tjugo år sedan på ett företag som övertogs av SHpartners efter en konkurs. Övertagandet ledde till att företaget fördubblades från fem till tio anställda.
På den tiden hade SHPartners inte ens egna kontor. Det behövdes inte, vi arbetade i kundernas lokaler. Vi träffades på en parkeringsplats längs motorvägen och körde tillsammans till kunden för att arbeta i mötesrummet eller så. Ibland var vi tvungna att be kunderna att flytta på sig lite så att vi också kunde sitta ner, säger Koen. Glenn tillägger: “Jag hade en hel väska med kablar för all slags kringutrustning, wifi fanns inte på den tiden. Internet var knappt tillgängligt. Vi kunde bara läsa våra mail hemma.
Projekten på den tiden var annorlunda än projekten i dag. Det var mycket begränsat, kunden bad oss se till att han kunde göra fakturor eller offerter, enkla tillämpningar. Det var mycket tekniskt. Vi var gurus, som “Mr Doctor” var förr i tiden. Nu är det mycket mer av en interaktion. Vi letar efter en lösning tillsammans med kunden. Tekniken är nu mer av en sekundär angelägenhet.
Vi var pionjärer. För tjugo år sedan gjordes mycket fortfarande på papper. Att man kunde automatisera repetitiva processer var inte självklart då.

Växer med kunderna
Kunderna hade tekniska behov, till exempel övergången från belgiska franc till euro. Det var därför de kom till oss. Och när vi var på plats hos kunden och tog in atmosfären kunde vi identifiera och lösa deras problem. Vi växte också som företag tillsammans med våra kunder.
Vi gjorde aldrig någon hård försäljning. När det väl finns ett förtroende kommer frågorna naturligt. Ett misstag som ofta begås i programvaruvärlden är att tro att en lösning måste vara “färdig”. Så är inte fallet. Programvara måste anpassas under årens lopp. Att skriva programvara är ett ständigt pågående arbete. Och det fungerar bra när kunden sitter bredvid dig, då märker du var han fastnar.
Inom Lesterius finns det naturligtvis personer med olika profiler, en mer tekniskt orienterad och en mer projektorienterad. För Koen och Glenn gick övergången från “tekniker” till “konsult” smidigt. Glenn: “Man bara rullar in i det. Man löser ett problem och sedan ber de en att lösa ett annat. Jag känner mig hemma hos mina kunder. Jag känner mina kunder bättre än mina kolleger, mina kunder är mina närmaste kolleger. Koen: “Jag har fler team utanför än inom Lesterius. Det är en spännande variation. Dessutom är lösningen på ett problem inte alltid ytterligare programvara.
Detta sätt att arbeta kräver naturligtvis en annan inställning från kundens sida än när det gäller “plug and play”-programvara. Det är en mycket bra övning att behöva förklara sitt arbetsflöde för en utomstående. Det hjälper dig att lära känna och förstå det bättre själv. Genom att ta ett steg tillbaka ser kunden behovet av förändring. Som utomstående har vi då en fördel. Dessutom kommer vi i kontakt med alla i ett företag. Därför har vi ibland till och med den största kunskapen av alla.
Systemet med att söka lösningar tillsammans, “co-creation”, kräver insatser från kundens sida. Tumregeln är att kunden måste lägga dubbelt så mycket tid på projektet som Lesterius lägger ner. Att ifrågasätta alla, att testa, … Därför måste kunden ges tillräckligt med utrymme för att tolka sin del.

Claris Community
Särskilt i IKT-världen är 20 års lojalitet mot samma företag ganska ovanligt. Glenn och Koen ger två förklaringar: variation och inverkan. Variation eftersom man som konsult arbetar för de mest varierande kunderna, och man kan ta med sig erfarenheterna från en kund till en annan. Effekt eftersom man ser de konkreta konsekvenserna av sitt arbete, projekten leder till synliga resultat.
Koen och Glenn har förändrats och vuxit tillsammans med Lesterius. Tekniken fortsätter att förändras, mer blir möjligt och det blir också mer komplext. Därför är det viktigt att kunna falla tillbaka på en bred bas och kompetenta kollegor.
Den största skillnaden mellan ett programvaruföretag och Lesterius är att de tillverkar programvara, medan vi letar efter en lösning. Jag har sett tillräckligt många “program” som är tekniskt sett bra, men som inte erbjuder någon verklig lösning.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

Medarbetaren i fokust: Adrian Pellus

Meet the team

ProgramDesign ansluter sig till Lesterius-gruppen.

Communication

Guten Tag, wir sind Lesterius.

Corporate News

Lesterius
Guten Tag, wir sind Lesterius.

Vi är glada att kunna presentera ytterligare en punkt på Lesterius karta!
Sedan april i år är vi stolta över att kunna räkna Adrian Nier som en ny Lesteriuspartner. Adrian kommer att ansluta sig till och representera Lesterius i Tyskland, med utgångspunkt i Nürnberg, Bayern.

Adrian kombinerar en stor teknisk kunskap med ett pragmatiskt och analytiskt öga. Dessutom är han en Apple-man…

“I mina ögon återspeglar Apples produkter en kvalitet som förvånar och inspirerar mig varje dag. Jag lever också denna noggrannhet, beslutsamhet och hållbarhet som utvecklare och människa. Sedan 2001 har jag skapat lösningar för företag och privatkunder som gör Apples enheter till ett älskat verktyg och komplexa uppgifter till ett rent nöje.”

Adrian och hela Lesterius-teamet ser fram emot att träffa dig i Nurnberg när de nuvarande COVID-begränsningarna tillåter det.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

ProgramDesign ansluter sig till Lesterius-gruppen.

Communication

Slutet på en epok...

Developer Notes

Slutet på en epok.

Developer Notes

Slutet på en epok...

(Denna artikel finns för närvarande endast på engelska)

It was way back in 2007 when I saw the first glimpse of an early version of Clip Manager. Until today it is a tradition at Lesterius to have regular full day meetings with the whole team to share the latest news, techniques and trends.

It was during one of these meetings that a simple tool was demonstrated which could save the clipboard of tables, fields, scripts, script steps and layout objects. It could even store custom functions, that were scrapped from the FileMaker interface. At the time, you could not copy and paste custom functions into FileMaker. A few months later we shared it with the community.

The goal from the beginning was a search for the holy grail: reusable code and modules in FileMaker.

I joined the Clip Manager development team in 2008 to help rebuild the solution in Xojo, a cross-platform development environment. With the new design, based on iTunes, we wanted to make it easier to add reusable code to our FileMaker solutions. Over the years, we introduced new features such as search and replace, a clip analysis tool, occurrence selector, quick access to snippets, … Our baby grew into an adult with over 55000 lines of code, 450 classes and 4550 methods.

In our challenges to ease the way of building solutions in FileMaker, we experimented with new features that never made it to production:

 • Live sharing clips over the LAN via Bonjour with your colleagues
 • A pallet that analyses a layout, script or function live in FileMaker Pro
 • A visual theme builder/manager
 • Templates with placeholders: e.g. adding a new table into your solution with pre-filled fields
 • Code blocks: a way to automatically add a combination of tables, fields, custom functions and layouts to add new modules to your solution
 • And much more

The best part of building Clip Manager, is dreaming about all the possibilities that suddenly become possible.  The feedback and dreams of our users were also a great motivator to keep improving and extending the tool.

However I couldn’t help thinking “it would be nice if all this could be done within FileMaker.”

Over the years the FileMaker platform has changed and some of our dreams have come true. It started with a customizable template for new tables, all new clipboard formats in an open format, the field picker, the objects panel, the data migration tool …

During the pre-release versions of FileMaker and the new open communication of the Claris product management team, we could see a glimpse of the future: taking away the difficulties of a FileMaker developer, whether he is a no-code, low-code or pro-code developer. And we liked what we saw.

 

As the icing on the cake, Claris introduced add-ons to the FileMaker platform last year. With add-ons you can add small reusable code or complete modules to your solution with just a few clicks. And the best of all, you can easily create these add-ons yourself.

This feature ticks most of the boxes of what we and many of our customers dreamed of.

This left me with a big dilemma: continue to build on Clip Manager and make the full switch to the new ARM chip set, or put my energy into all the new possibilities that Claris offers us today.

My heart and passion lie first and foremost with the Claris platform. So the choice was quickly made.

So in that sense, the choice was an easy one.

I personally would like to thank all ClipManager users for the great feedback, inspiration and criticism we received. This was the great motivator for me to continue all these years.

The end of an era. The start of a new journey.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

ProgramDesign ansluter sig till Lesterius-gruppen.

Communication

Medarbetaren i fokust: Adrian Pellus

Meet the team

Employee Spotlight: meet Adrian Pellus

Meet the team

Adrian Pellus
Medarbetaren i fokust: Adrian Pellus

(Denna artikel finns för närvarande endast på engelska)

Our “Employee Spotlight” blog series places the spotlight on Lesterius employees who tell us about why they decided to join Lesterius and what they do here. At Lesterius, we want employees to look back at their time here and say they did the work of their life at Lesterius. This week we sat down with Adrian Pellus to learn more about his career.

Can you tell us a little bit about yourself? About Adrian Pellus Quesada when he is not working.
I like to spend time with my family. If I need some headspace, we take short family trips together. We like to go hiking or visit museums and feed our curiosity. Being a curious person, that’s vital to me.

How did you become interested in this field and what do you find unique in your professional field?
At first I only saw a job opportunity because FileMaker is a technology to develop applications like any other (or at least that’s what I thought) but as I got deeper into the development of solutions with FileMaker I could see the versatility and scalability that it offered me allowing me to do very fast work in an intuitive way. And have fun along the way! The flexibility that the Claris platform brings is something I have never seen in any other technology. It allows me and my team to create simple solutions to complex problems in the most creative way!

What jobs and experiences have led you to your current position?
I have created and supported so many solutions and businesses, hard to keep track. From small applications for a freelancer who was selling bread in his van and could manage his sales and customers to large enterprise-level applications such as a franchise of museums around the world that could control their sales, online shopping, logistics, etc. All the projects I have worked on have made me acquire both broad and specific experiences and these have always helped me to solve problems in the following projects. This yearlong experience together with my strong desire to make an impact have led me to join Lesterius.

What the best part of working with Lesterius?
I am obsessed with tweaking and optimising applications. Out of necessity, I had to make applications where optimisation was key to the success of the program because it handled large amounts of data. Implementing unconventional optimisations to increase the overall performance is what I love.

How do you and your team prepare for a new project?
Every new project is a challenge not only at the development level but also at the organisational level. Before tackling a new project, our team meets to explain the objectives of the project, then we carefully analyse each point of the project and assign the most suitable person to solve each point. These meetings and workshops also help us to detect any lack of information or any inconsistency in the project in order to anticipate any problem, which sometimes even helps us to propose improvements to the client based on our experiences and thus be able to provide a better service with the highest quality and speed.

If you could give one piece of advice to your younger self, what would that be?
Life will throw you some challenges and obstacles. Persist, learn and listen. Doing this will help you grow as a person.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

ProgramDesign ansluter sig till Lesterius-gruppen.

Communication

ProgramDesign ansluter sig till Lesterius-gruppen.

Communication

Andreas Lauwaert
ProgramDesign ansluter sig till Lesterius-gruppen.

Även om detta år har varit utmanande är vi glada att kunna avsluta det med några spännande nyheter. På grund av konsekventa insatser och investeringar förra året är vi stolta över att meddela att det norska konsultföretaget ProgramDesign har gått med i Lesterius-gruppen.

Oslo kommer att hamna vårt tionde kontor tillsammans med Bryssel, Stockholm, Paris, Gent, Barcelona, ​​Lissabon, London, Alicante och Almere.

Oslo-kontoret kommer att stödja både lokala och globala kunder och kanalpartners. Verksamheten i Norge kommer att ledas av Bjørn Haugland som har mer än 20 års erfarenhet inom FileMaker Community och som företagskonsult. Bjørn kommer till Lesterius genom fusionen med sitt program ProgramDesign och kommer att vara affärsenhetschef för vårt Oslo-kontor.

Kontoret i Norge kommer att stödjas i vårt arbete av vårt växande europeiska team. Förvänta dig att Björn och hela vårt team engagerar projekt över hela kontinenten, vilket hjälper våra partners att förstå, kontrollera och förstärka hur deras organisation och team fungerar.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Corporate News

Lesterius slår sig samman med Atatiki

Gent, Belgien | 27 februari 2020

Lesterius blir en ledande aktör inom FileMaker-lösningar för företag

Lesterius och Atatiki, två marknadsledande IT-bolag, slår sig samman i dag. Den nya gruppen blir den största leverantören i Europa av företagslösningar baserade på Claris Filemaker, den ledande plattformen för arbetsplatsinnovationer. Det nya Lesterius har nu dotterbolag i 8 europeiska länder (Belgien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien).

Lesterius har över 20 års erfarenhet och är en Platinum Partner till Claris, företaget som grundade FileMaker-plattformen. Kärnan i Lesterius är ett team kreativa konsulter inom företagsteknik som vägleder företag på deras digitala resa med hjälp av samskapade FileMaker-lösningar. Tillsammans med våra kunder optimerar vi verksamhetsprocesser med IT-lösningar som tillmötesgår specifika användarbehov och som lätt kan sättas i bruk. Lesterius erbjuder även träning och hostingtjänster som utökar ytterligare möjligheterna med FileMaker.

Sammanslutningen av Lesterius och Atatiki leder till en av världens största utvecklare av FileMaker-baserade lösningar. Varför är det bra för våra kunder? ”Behovet för vår expertis och våra lösningar ökar exponentiellt eftersom marknaden förändras snabbare än någonsin. Det innebär att det behövs ett större och starkare företag för att alltid ligga i framkanten när det gäller digitalisering. Nu kan Lesterius stödja en bredare skara företag som efterlyser mer effektivitet och bättre konkurrenskraft”, säger Olivier Devriese, försäljnings- och marknadschef på Lesterius.

Valet att slå ihop Lesterius och Atatiki var ett logiskt beslut. Båda är specialiserade på FileMaker-baserade lösningar och närvarande i olika länder. Nu kan vi erbjuda våra tjänster i hela Europa, med över femtio specialiserade konsulter som kan överbrygga kundernas alla möjliga behov med de bästa tekniska möjligheterna. Vårt ledord är att samskapa, vilket innebär att våra konsulter arbetar tillsammans med varje enskild kund för att vara 100 % säkra på att våra lösningar motsvarar deras behov.

För mer information är journalister välkomna att ta kontakt med:
Frank Steyaert, VD
Olivier Devriese, försäljnings- och marknadschef

Mer information om Lesterius finns även på www.lesterius.com
Eller www.claris.com

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

Du kanske tycker att dessa artiklar också är intressanta