Skip to content

Meet the team

Dirk De Wilde
20 år på Lesterius i ryggen

Jag vet inte vilken teknik eller vilket dataspråk som kommer att användas om tjugo år, men jag vet att det fortfarande kommer att handla om interaktion med kunden, om att söka lösningar tillsammans. Glenn Vercnocke och Koen Van Hulle har arbetat för Lesterius i tjugo år. I samband med detta jubileum ser de tillbaka, men också framåt, mot framtiden för arbetsplatsinnovation.

Båda är experter inom Claris FileMaker-plattformen. Glenn Vercnocke är konsult för digital omvandling och var, med egna ord, en “vindsprogrammer” för 20 år sedan när han började på SHpartners (den belgiska föregångaren till Lesterius). Koen van Hulle är Business Unit Manager (ansvarig för hosting) och arbetade för tjugo år sedan på ett företag som övertogs av SHpartners efter en konkurs. Övertagandet ledde till att företaget fördubblades från fem till tio anställda.
På den tiden hade SHPartners inte ens egna kontor. Det behövdes inte, vi arbetade i kundernas lokaler. Vi träffades på en parkeringsplats längs motorvägen och körde tillsammans till kunden för att arbeta i mötesrummet eller så. Ibland var vi tvungna att be kunderna att flytta på sig lite så att vi också kunde sitta ner, säger Koen. Glenn tillägger: “Jag hade en hel väska med kablar för all slags kringutrustning, wifi fanns inte på den tiden. Internet var knappt tillgängligt. Vi kunde bara läsa våra mail hemma.
Projekten på den tiden var annorlunda än projekten i dag. Det var mycket begränsat, kunden bad oss se till att han kunde göra fakturor eller offerter, enkla tillämpningar. Det var mycket tekniskt. Vi var gurus, som “Mr Doctor” var förr i tiden. Nu är det mycket mer av en interaktion. Vi letar efter en lösning tillsammans med kunden. Tekniken är nu mer av en sekundär angelägenhet.
Vi var pionjärer. För tjugo år sedan gjordes mycket fortfarande på papper. Att man kunde automatisera repetitiva processer var inte självklart då.

Växer med kunderna
Kunderna hade tekniska behov, till exempel övergången från belgiska franc till euro. Det var därför de kom till oss. Och när vi var på plats hos kunden och tog in atmosfären kunde vi identifiera och lösa deras problem. Vi växte också som företag tillsammans med våra kunder.
Vi gjorde aldrig någon hård försäljning. När det väl finns ett förtroende kommer frågorna naturligt. Ett misstag som ofta begås i programvaruvärlden är att tro att en lösning måste vara “färdig”. Så är inte fallet. Programvara måste anpassas under årens lopp. Att skriva programvara är ett ständigt pågående arbete. Och det fungerar bra när kunden sitter bredvid dig, då märker du var han fastnar.
Inom Lesterius finns det naturligtvis personer med olika profiler, en mer tekniskt orienterad och en mer projektorienterad. För Koen och Glenn gick övergången från “tekniker” till “konsult” smidigt. Glenn: “Man bara rullar in i det. Man löser ett problem och sedan ber de en att lösa ett annat. Jag känner mig hemma hos mina kunder. Jag känner mina kunder bättre än mina kolleger, mina kunder är mina närmaste kolleger. Koen: “Jag har fler team utanför än inom Lesterius. Det är en spännande variation. Dessutom är lösningen på ett problem inte alltid ytterligare programvara.
Detta sätt att arbeta kräver naturligtvis en annan inställning från kundens sida än när det gäller “plug and play”-programvara. Det är en mycket bra övning att behöva förklara sitt arbetsflöde för en utomstående. Det hjälper dig att lära känna och förstå det bättre själv. Genom att ta ett steg tillbaka ser kunden behovet av förändring. Som utomstående har vi då en fördel. Dessutom kommer vi i kontakt med alla i ett företag. Därför har vi ibland till och med den största kunskapen av alla.
Systemet med att söka lösningar tillsammans, “co-creation”, kräver insatser från kundens sida. Tumregeln är att kunden måste lägga dubbelt så mycket tid på projektet som Lesterius lägger ner. Att ifrågasätta alla, att testa, … Därför måste kunden ges tillräckligt med utrymme för att tolka sin del.

Claris Community
Särskilt i IKT-världen är 20 års lojalitet mot samma företag ganska ovanligt. Glenn och Koen ger två förklaringar: variation och inverkan. Variation eftersom man som konsult arbetar för de mest varierande kunderna, och man kan ta med sig erfarenheterna från en kund till en annan. Effekt eftersom man ser de konkreta konsekvenserna av sitt arbete, projekten leder till synliga resultat.
Koen och Glenn har förändrats och vuxit tillsammans med Lesterius. Tekniken fortsätter att förändras, mer blir möjligt och det blir också mer komplext. Därför är det viktigt att kunna falla tillbaka på en bred bas och kompetenta kollegor.
Den största skillnaden mellan ett programvaruföretag och Lesterius är att de tillverkar programvara, medan vi letar efter en lösning. Jag har sett tillräckligt många “program” som är tekniskt sett bra, men som inte erbjuder någon verklig lösning.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Slutet på en epok...

Developer Notes

Signera dokument med förtroende (partnerskap mellan Evidos och Lesterius)

Developer Notes

Guten Tag, wir sind Lesterius.

Corporate News