Skip to content

Developer Notes

Bryan Wats
Signera dokument med förtroende (partnerskap mellan Evidos och Lesterius)

Sedan datoriseringen började användas har man använt mindre papper. Lesterius lever upp till detta löfte genom att bygga lösningar som ger kunderna rätt information i rätt tid. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan få jobbet gjort lättare och med färre fel. Högar av papper eller brev som ska skannas (eller faxas) är inte lösningen. Det tar för lång tid och belastar miljön. I stället är vi experter på att utnyttja Claris FileMaker-plattformen. På så sätt förvandlar vi ditt företag till den digitala tidsåldern.

Men vad händer om det finns juridiska kontrakt som ska undertecknas, undrar du kanske? Kan Claris FileMaker-plattformen göra det?
Tvärtemot vad många tror är FileMaker inte längre ett system i sig självt. Det kommer att integreras med andra datorsystem online, vilket kan göra din lösning så mycket mer meningsfull. I dag har Lesterius samarbetat med Evidos för att våra kunder ska kunna eliminera pappersarbete ytterligare från sitt arbetsflöde. Evidos gör det möjligt att digitalt underteckna juridiskt bindande avtal med förtroende. Lesterius gör att detta fungerar sömlöst från FileMaker.

Vem är Evidos?
Namnet Evidos kommer från “Evidence in Online Services” (bevis i onlinetjänster). De är baserade i Nederländerna och håller på att lansera sin produkt i hela Europa. Detta innebär inte bara en lokaliserad programvara, utan ett lokalt team är redo att hjälpa till och vidareutveckla produkten utifrån lokala möjligheter. Evidos har avtal med lokala myndigheter, t.ex. myndigheter, banker osv. för att möjliggöra identifiering av undertecknaren. Få dina kontrakt undertecknade med säkerhet om vem som undertecknar vad, var och när.

Varför Evidos?
Det finns andra tjänster som gör det möjligt att underteckna ett dokument digitalt. Adobe PDFSign och DocuSign är sådana exempel. Den sistnämnda kommer att integreras med FileMaker genom både API och Claris Connect. Claris Connect gör det möjligt att integrera med internettjänster med minimal scripting. Lesterius kan göra detta åt dig om du vill. Båda saknar dock identifiering av undertecknare som Evidos har och DocuSign kan kräva en FM Connect-prenumeration. Detta är främst ekonomiskt när man använder flera integrationer. Dessutom erbjuder Evidos olika prisplaner utifrån dina behov. Ingångspriset är mycket lägre. Beroende på dina affärsregler kommer en Lesterius-konsult för digital omvandling att föreslå rätt tjänst för dina behov och få signeringen att fungera.
Hur fungerar det i allmänhet?
Evidos tillhandahåller en bra introduktionsvideo som du kan se här.
Baserat på information som redan finns i din FileMaker-lösning kan administratören generera ett eller flera dokument som ska signeras. Dessa kommer att ha särskilda “mustasch”-taggar för att ange var de ska undertecknas av entreprenören och/eller din(a) representant(er). Lesterius kan hjälpa till att skapa dessa dokument på vilket sätt som helst. Filer som redan finns utanför FileMaker kan också fås att fungera.
När dokumentet är på plats kan man i FileMaker-gränssnittet ställa in alla relevanta alternativ. När de är inställda laddas filen sedan upp till Evidos-servern med ett knapptryck. Evidos skickar filen/kontraktet/avtalet för undertecknande. Undertecknaren guidas genom hela processen och kan se sina framsteg. Efter korrekturläsning presenteras användaren med valda verifieringsmetoder. Att skriva under i rutan som man normalt skulle göra med en penna är möjligt, men inte nödvändigt. I det här fallet skulle en tablett eller iPhone vara lämpligt. När du har slutfört proceduren meddelas du och det undertecknade dokumentet placeras i FileMaker. Evidos kommer inte att behålla dina dokument längre än vad som krävs.
Märkning är en del av alternativen och görs i Evidos webbgränssnitt. Passverifiering är en separat produkt.
Är du intresserad?
Är du intresserad av att ta nästa steg i den digitala omvandlingen av ditt arbetsflöde? Du kommer att arbeta mer miljövänligt och arbetet kommer att bli enklare. Lesterius konsulter i hela Europa hjälper gärna till.

 • Skräddarsydda lösningar

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

  LÄS MER

 • Lesterius expertisområden

  Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

   Konsulttjänster

   Träning

  Hosting

 • Claris Platinum Partner

You might find these articles interesting too

Slutet på en epok...

Developer Notes

20 år på Lesterius i ryggen

Meet the team

Medarbetaren i fokust: Adrian Pellus

Meet the team