Skip to content
Online Webinars
On demand
Följ med och upptäck vad som är nytt i Claris FileMaker 19.

Följ med och upptäck vad som är nytt i Claris FileMaker 19.

Claris FileMaker 19 är Claris första öppna plattform, vilket gör att man utöka funktionaliteten via tillägg som man dessutom kan dela med andra. Alla kan nu på kort tid bygga moderna appar.

FileMaker har alltid tillhandahållit verktyg så att utvecklare, på alla kompetensnivåer, kan förbättra sin arbetsplats genom att skapa egna appar.

Nu kan utvecklare utöka plattformen med hjälp av AI och JavaScript och paketera sitt arbete genom plug-and-play-tillägg som man dessutom kan dela med andra.