Skip to content

FileMaker Cloud och Claris Connect

FileMaker Cloud är en FileMaker-tjänst som låter dig installera dina appar i molnet.

Lesterius kan hjälpa dig med uppsättningen och konfigurationen. Vårt jobb är att ge ärliga och välgrundade råd för att välja mellan hanterad hosting, handledd hosting eller FileMaker Cloud.

Claris FileMaker Cloud

FileMaker Cloud är en molnbaserad hostingtjänst som erbjuds av Claris. Vi ger dig råd om de bästa licensalternativen, hjälper dig med uppsättningen och erbjuder support på ditt eget språk. Våra konsulter kan även utvärdera din befintliga lösning för att säkerställa att den är överförbar till FileMaker Cloud och hjälpa dig med säkerhetsinställningarna.

Claris Connect

Claris Connect är en molnbaserad integrationsplattform som låter dig skapa heltäckande arbetsflöden genom att sammansluta olika webbapplikationer. Claris Connect har designats för att underlätta flöden och automatisera vardagliga verksamhetsuppgifter och arbetsprocesser. Exempelvis kan du skapa ett flöde som automatiskt uppdaterar statusen på ditt projekt i din FileMaker-lösning och aviserar ditt team i Slack när en beställning bekräftas i DocuSign.
Våra konsulter kan dessutom hjälpa dig om du redan har molntjänster som du vill integrera eller skapa effektivare arbetsflöden.

Claris ID

Claris ID är det integrerade inloggningssystemet för alla Claris-plattformar. Den autentiserar Claris Connect-användare och användare som använder FileMaker-appar som körs på FileMaker Cloud. Dessa användare kan hanteras i Claris Customer Console.
Vi kan hjälpa dig med uppsättningen och ansluta nya användare till ditt team.

Uppsättningen av FileMaker Cloud kostar € 699*

Servicekrediter kan beställas i paket om 12 (480 €) eller 24 krediter (960 €).

*SSL-certifikat, FileMaker Cloud-licenser och AWS-tjänster ingår inte.
1 kredit motsvarar 15 minuters ingripande.