Skip to content

Summary

Product Type: Apps
Price:
Last updated:
Language:
FMDataMigration gör det enklare att migrera med kommandoradsverktyget FileMaker Data Migration

Med FileMakers kommandoradsverktyg kan du migrera alla data och användarkonton från en källfil i FileMaker Pro 12-formatet (FMP12) till en målfil. Men kommandoradsverktyg kan vara svåra att använda.

FMDataMigration är en gratis, öppen programvara, skriven i FileMaker Pro 17 Advanced. Den gör det mycket enklare att migrera data med FileMakers kommandoradsverktyg genom att automatisera hela processen för dig.

Med det här praktiska verktyget slipper du dubbelkolla varje importerad tabell och serienummer inuti det när du migrerar alla data och konton från en miljö till en annan.

Funktioner

 • Överblick av konfigurationsalternativ
 • Resultatöversikt och resultattabell
  • Källa (sökväg, konto/lösenord, beskrivningsnyckel)
  • Klon (sökväg, konto/lösenord, beskrivningsnyckel)
  • Målsökväg
  • Alternativ (överskriva, ignorera värdelista, ignorera konto, ignorera teckensnitt, verbose-inloggning)
 • Förloppsindikator
 • Detaljerad rapport
 • Varningar och felmeddelanden

Öppen källa och gratis

Det här är ett gratis verktyg, skrivet i FileMaker Pro 17 Advanced. Det har en öppen källkod och ligger under GNU-licensen.

Gratis nedladdning

Klicka härför att ladda ner (en ändringslogg ingår i nedladdningen)

Fördelar

 • Lättanvänt grafiskt gränssnitt
 • Inget behov av att använda kommandorad
 • Öppen källkod
 • Utökad felrapport

Dokumentation

Mer information om FMDataMigration hittar du i vår Mediumartikel.

Systemkrav

 • FileMaker Data Migration tool
 • FileMaker Pro 17 Advanced
 • Full access user account or an account with the “fmmigration extended privilege” (with the option for verbose logging not available)
 • BaseElements Plug-in (free plugin)