Skip to content

DAGSKURS

FileMaker Användare

Under denna dagskurs får du lära dig att arbeta med de grundläggande funktionerna i FileMaker Pro Advanced med en befintlig app.

Dessutom får du en överblick över de olika FileMaker-produkterna, lära dig hur dessa förhåller sig till varandra och vilka möjligheter varje lösning erbjuder.

Utöver de grundläggande principerna fokuserar kursen på att ge dig färdigheterna för att kunna arbeta med vilken applikation som helst i FileMaker Pro Advanced och behärska de vanligaste funktionerna.

Målgrupp

Den här träningen riktar sig till personer som har lite eller ingen kunskap om FileMaker och vill kunna använda sin databas intensivt.

Mål

 • • Enkelt kunna arbeta med FileMaker Pro Advanced
  • Hantera de grundläggande funktionerna i FileMaker Pro Advanced
  • Lära känna menyerna och knapparna
  • Enkelt skapa, ändra och dela data

Sessioner

Find your courses
Filter by location or course

There's no trainings planned for the specified search criteria

Kursledare

Kevin Van den Brande
Digital Transformation Consultant & Trainer
FileMaker Certified Developer
Joost Kingma
Digital Transformation Consultant
FileMaker Certified Developer
Edgar Pinho Rodrigues
Business Unit Manager
FileMaker Certified Developer
Bart Van Baren
Business Unit Manager - The Netherlands
FileMaker Certified Developer
Pedro Gallego Tortosa
Business Unit Manager

Program

FileMaker-plattformen

 • Produktutbud
 • Kompatibilitet mellan olika FileMaker-versioner
 • Exempel på FileMaker-appar

FileMakers gränssnitt

 • Öppna en app
 • Hantera dina egna appar
 • Gränssnitt, menyer, fönster och granskare i FileMaker Pro Advanced

Hantera data

 • Visningslägen: form, lista och tabell
 • Mallar
 • Uppgifter
 • Använda och ändra data

Söka och sortera

 • Definiera sökkriterier
 • Utveckling och uteslutning av en funnen uppsättning uppgifter
 • Ange sökvillkor
 • Sortera uppgifter

Importera / exportera data

 • Konvertera Excel-filer
 • Importera Excel-filer
 • Exportera Excel-filer
 • Exportera PDF-filer

Driftsättning

 • Nätverksdelning
 • Öppna FileMaker-filer

Krav

Allmän erfarenhet av kontorsprogram som ordbehandlare eller kalkylprogram, och grundläggande kunskap om hur man arbetar med datorer.

Vad händer sen?

Om du vill fördjupa dina kunskaper om FileMaker rekommenderar vi kursen ”Grunderna i FileMaker”. Det är en dagskurs som utforskar de olika aspekterna i att utveckla med FileMaker-plattformen.

Praktisk info

Den här träningen kan antingen hållas i våra lokaler eller dina egna. Träningen börjar klockan 9:30 och slutar 16:30.

Du kan låna en dator av oss eller ta med din egen bärbara dator med en aktuell version av FileMaker Pro installerad.

Den här träningen är den första kursen i vår utbildningsserie. Du kan slå ihop den här kursen med ”Grunderna i FileMaker” till en tvådagarskurs.
Det går naturligtvis bra att ta båda kurser separat.

Lesterius Claris FileMaker trainer