Skip to content

TVÅDAGARSKURS

FileMaker Användarupplevelse

Under denna tvådagarskurs får du lära dig hur du förbättrar det grafiska gränssnittet (UI) och användarupplevelsen (UX) av dina FileMaker-lösningar genom att placera användarens behov och förväntningar i centrum.

Tillsammans kommer vi utforska principerna och metoderna för användarcentrerad design och ge dig tips för att undvika vanliga misstag. Efter kursen kommer du ha tillägnat dig grunderna för att skapa framgångsrika användarupplevelser.

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till de som saknar eller endast har lite erfarenhet av att arbeta med användarupplevelse och vill förbättra sina lösningar genom att tillämpa enkla regler och processer som kan integreras i alla led av ett projekt.

Är den här kursen för dig?

Ta ett snabbt test online för att utvärdera dina kunskaper

Mål

 • Förstå vad en användarupplevelse är och vikten av att fokusera på den
 • Kunna identifiera designmissar och rätta till dem
 • Upptäcka flera processer för att underlätta utvecklingen av dina lösningar från A till Ö
 • Behärska olika tekniker för att förbättra användarupplevelsen

Sessions

Find your courses
Filter by location or course

There's no trainings planned for the specified search criteria

Trainers

Pedro Gallego Tortosa
Business Unit Manager
Edgar Pinho Rodrigues
Business Unit Manager
FileMaker Certified Developer
Bart Van Baren
Business Unit Manager - The Netherlands
FileMaker Certified Developer
Joost Kingma
Digital Transformation Consultant
FileMaker Certified Developer
Kevin Van den Brande
Digital Transformation Consultant & Trainer
FileMaker Certified Developer

Program

Vad är en användarupplevelse?

 • Definition av användarupplevelse
 • UX-design och UI-design
 • Konkreta exempel

Användarcentrerad design (UCD)

 • Processen
 • Ideologi
 • Norman och Nielsen-modellen
 • Fördelar och risker

Utvärdering

 • Utvärderingsmetoder
 • Ergonomiska kriterier
 • Avancerad utvärderingsworkshop

Grundprinciperna för gränssnitt

 • Färger
 • Typografi
 • Ikoner
 • Misstag
 • Innehållets layout

Bakgrund

 • Vem är användaren?
 • Researchmetoder

Struktur

 • Informationsarkitektur
 • Organisering och namngivning
 • Workshop: ”Kortsortering”

Design

 • ”Mock up”-metoden
 • Prototypworkshop
 • Designworkshop
 • Demonstration

Krav

För att kunna delta i kursen måste du kunna arbeta med en FileMaker-app och känna till alla komponenter i FileMaker Pro Advanced.

Vad händer sen?

Det här är den enda träningen vi erbjuder för att lära sig designa användarcentrerade lösningar i FileMaker. Du kan alltid delta i våra andra specialiserade kurser för olika utvecklingsnivåer i FileMaker.

Vi är också tillgängliga för att coacha och ta fram specifika uppgifter anpassade till dina behov.

Praktisk info

Den här träningen kan antingen hållas i våra lokaler eller dina egna. Träningen börjar klockan 9:30 och slutar 16:30.

Du kan låna en dator av oss eller ta med din egen bärbara dator med en aktuell version av FileMaker Pro installerad.

Lesterius Claris FileMaker trainer