Skip to content

TVÅDAGARSKURS

FileMaker Problemlösare

Dags att återvända till skolbänken! Under den här tvådagarskursen tar du ett steg närmare till att bli en riktig expert i apputveckling med FileMaker genom att förankra din kunskap i ett konkret användningsfall. Du kommer arbeta i team för att designa och bygga en funktionell app baserad på kravspecifikationer.

Din kursledare kommer både coacha dig och agera som kund. Hen kommer uttrycka sina förväntningar med sitt eget språk och sedan stötta dig för att göra ditt bästa. Det är upp till dig att analysera kraven, designa en lösning och skapa en app som möter de behov och mål som etablerats.

Denna metod är densamma för hela FileMaker-plattformen (FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker Server). Utöver att anskaffa sig tekniska färdigheter handlar det om att kunna hitta en lösning och anpassa den till ett problem som liknar vad du kommer att påträffa i ditt arbete.

Program

Analysera kundens problem

 • Samtala med kunden för att förstå hens förväntningar
 • Utvärdera de tekniska utmaningarna
 • Förstå och översätta slutmålet
 • Föreställa dig själv som användaren

Skapa en applikation

 • Följa kundens scenarier
 • Skapa en grafisk och funktionell layout för användaren
 • Säkra applikationen
 • Förbereda applikationen för användning i ett nätverk

Presentera den slutgiltiga applikationen

 • Till kunden (kursledaren)
 • Till de andra deltagarna
Målgrupp

Du som på egen hand vill kunna utveckla en fullfjädrad FileMaker-app.

Är den här kursen för dig?

Ta ett snabbt test online för att utvärdera dina kunskaper

Mål

 • Du kommer bli en riktig expert i apputveckling med FileMaker genom att förankra din kunskap i ett konkret användningsfall
 • Du kommer arbeta i team för att designa och bygga en funktionell app baserad på kravspecifikationer
 • Du kommer lära dig att hantera alla aspekter av att utveckla med FileMaker-plattformen (FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker Server)
 • Du kommer att bemästra allt från design och skapande till utveckling och driftsättning av FileMaker-appar.

Sessions

Find your courses
Filter by location or course

There's no trainings planned for the specified search criteria

Trainers

Edgar Pinho Rodrigues
Business Unit Manager
FileMaker Certified Developer
Kevin Van den Brande
Digital Transformation Consultant & Trainer
FileMaker Certified Developer
Pedro Gallego Tortosa
Business Unit Manager
Bart Van Baren
Business Unit Manager - The Netherlands
FileMaker Certified Developer
Joost Kingma
Digital Transformation Consultant
FileMaker Certified Developer

Program

Data

 • Skapa ett diagram med entiteter som relaterar till varandra
 • Hur man använder containerfält
 • Använda komplexa relationer

Gränssnitt

 • Använda layout-objekt
 • Olika stilar för fält och värdelistor
 • Speciella layout-objekt
 • Avancerade formler

Beräkningar

 • Kontextberäkningar
 • Textfunktioner
 • Datum- och tidsfunktioner
 • Logiska funktioner
 • Mobila funktioner
 • Containerfunktioner
 • Statistiska funktioner
 • Anpassade funktioner

Skriva skript

 • Skriptverktyg
 • Aktivera skript
 • Anpassade menyer
 • Använda skript för att hitta data
 • Använda fönster
 • Upprepningstekniker

Generera rapporter

 • Skriva rapporter
 • Skapa grafer
 • Rapporter med relaterade tabeller
 • executeSQL och virtuella listor

Säkerhet

 • Skapa användare och behörighet
 • Definiera privilegier
 • Begränsad radering av data
 • Begränsad dataåtkomst
 • Avancerad säkerhet och kryptering

Konkreta tillämpningar

 • FileMaker Server
 • Konfigurering och underhåll
 • Spara databaser
 • FileMaker Server-skript
 • FileMaker WebDirect

Integrering

 • Möjliga FileMaker Pro-integreringar
 • Integrera med webbtjänster

Mobilitet

 • FileMaker Go
 • Synkronisering
 • Skriptfunktioner och -åtgärder
 • FileMaker WebDirect
 • Designa en mobilapp, UI/UX
 • Driftsättning av en mobilapp

Krav

Den här träningen är tillgänglig för de som har fullföljt kursen ”FileMaker Utvecklare” eller de som redan har en god kunskap om FileMaker-plattformen.

Vad händer sen?

Detta är den mest avancerade kursen vi erbjuder för att lära sig att programmera med FileMaker. Du kan alltid vidareutbilda dig i apputveckling genom att delta i några av våra specialiserade kurser så som ”FileMaker Mobilappar” eller ”JSON – RESTful API – FileMaker Data API”
Vi kan också hjälpa dig med FileMaker-coachning och rådgivning.

Praktisk info

Den här träningen kan antingen hållas i våra lokaler eller dina egna. Träningen börjar klockan 9:30 och slutar 16:30.

Du kan låna en dator av oss eller ta med din egen bärbara dator med en aktuell version av FileMaker Pro installerad.

Lesterius Claris FileMaker trainer