Skip to content

TVÅDAGARSKURS

FileMaker Utvecklare

Under denna tvådagarskurs får du lära dig att på egen hand utveckla en fullfjädrad FileMaker-app.

Först får du lära dig hantera avancerad datamodellering. Därefter får du steg-för-steg öva på att utveckla ett alltmer effektivt system genom att manipulera samtliga modellelement, skapa komplexa automatiseringar med skript, beräkningar, värdelistor, modeller, osv.

Efter den här träningen kommer du besitta tillräcklig kunskap för att på egen hand fortsätta din inlärning med hjälp av research och övning.

Målgrupp

Du som vill ändra på en befintlig applikation och, om nödvändigt, kunna lägga till en enkel modul. Eller du som vill lära dig hur FileMaker fungerar utan att nödvändigtvis vilja bli en FileMaker-utvecklare.

Är den här kursen för dig?

Ta ett snabbt test online för att utvärdera dina kunskaper

Mål

 • Veta på egen hand hur man utvecklar en fullfjädrad app
 • Hantera komplex datamodellering
 • Utveckla gränssnitt med hjälp av alla tillgängliga objekt
 • Förstå grunderna i skriptspråk
 • Introduktion till rapportering
 • Konfigurering av grundläggande säkerhet

Sessions

Find your courses
Filter by location or course

There's no trainings planned for the specified search criteria

Trainers

Pedro Gallego Tortosa
Business Unit Manager
Loïc Eeckhout
IT Manager / Digital Transformation Consultant
FileMaker Certified Developer
Adrian Pellus Quesada
Project Manager
Senior FileMaker Consultant & Project Manager
Kevin Van den Brande
Digital Transformation Consultant & Trainer
FileMaker Certified Developer
Edgar Pinho Rodrigues
Business Unit Manager
FileMaker Certified Developer

Program

Datadesign

 • Skapa tabeller och fält
 • Använda relationer

Skapa ett gränssnitt

 • Förbereda ett användargränssnitt
 • Hantera och organisera layouter
 • Använda layout-objekt
 • Fältstilar och värdelistor
 • Speciella layout-objekt
 • Avancerad layout

Skapa beräkningar

 • Skapa enkla formler
 • Skapa formler med hjälp av relaterad data
 • Använda externa referenser

Skriva skript

 • Grunderna
 • Interagerande med användare
 • Använda skript för datasökning
 • Navigering

Generera rapporter

 • Ta fram informationen som ska ingå i rapporten
 • Generera rapporter med delsummor

Säkerhet

 • Skapa användare med behörighet
 • Skapa privilegier

Krav

Att du har fullföljt kurserna “FileMaker Användare och Grunderna i FileMaker“,eller har kunskap om de grundläggande teknikerna för att konfigurera databaser, skapa relationer mellan tabeller och skapa ett användargränssnitt i FileMaker Pro Advanced.

Vad händer sen?

Om du vill fördjupa dina kunskaper om FileMaker rekommenderar vi kursen “Filemaker Problemlösare“. Det är en tvådagarskurs som utforskar de olika aspekterna i att utveckla med FileMaker-plattformen.

Praktisk info

Den här träningen kan antingen hållas i våra lokaler eller dina egna. Träningen börjar klockan 9:30 och slutar 16:30.

Du kan låna en dator av oss eller ta med din egen bärbara dator med en aktuell version av FileMaker Pro installerad.

Lesterius Claris FileMaker trainer