Skip to content
Desenvolupament de programari garantint la seguretat dels empleats
Bluestream

Bluestream està implicat en diverses operacions marítimes amb els seus tres departaments. Ofereix un ampli ventall de serveis per a instal·lacions de superfície i submarines. Gràcies a l’experiència de Lesterius, Bluestream està millorant la seva seguretatoperativa i la dels seus empleats.

Rob de Brouwer
Senior Technical Manager
"Abans, ens trobàvem que l’empresa tenia un gran desordre a l’hora de fer les implementacions, però actualment és molt més fàcil imprimir noves llistes. Això vol dir que els nostres empleats poden tornar a casa abans i més sovint. La pressió i els riscos s’han reduït considerablement, la qual cosa és molt alentidora."

Let’s get the conversation started

"*" indicates required fields

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Contacti’ns