Skip to content

Privacy Beleid

Dit beleid beschrijft wat we doen met persoonlijke informatie van jou die we inzamelen en de manieren waarop we die informatie kunnen inzamelen.

We kunnen informatie over jou inzamelen via jouw gebruik van onze website, wanneer je informatie vraagt aan ons, of wanneer je onze producten of diensten gebruikt, of als een gevolg van jouw relatie met een of meerdere van onze filialen.

Door het gebruik van eender welke van onze diensten of producten inclusief onze website en door ons persoonlijke informatie te bezorgen, stem je toe in het gebruik van jouw persoonlijke informatie zoals bepaald in dit beleid. Zend ons ajb geen persoonlijke informatie als je niet wil dat je informatie op deze manier gebruikt wordt.

Informatie verzameld via onze website

en aantal opties op onze website vragen je ons persoonlijke informatie te bezorgen, bijvoorbeeld onze opties vragen te stellen via e-mail. Het doel van deze opties is duidelijk in de zin dat de persoonlijke informatie die je verstrekt door ons enkel voor dat doel gebruikt wordt.

Waarvoor we je persoonlijke informatie gebruiken

  • Om onze website en toepassingen te bieden en te verbeteren.
  • Om onze producten en diensten aan jou en onze klanten te bieden en te verbeteren.
  • Om anonieme statistieken op te stellen, bijvoorbeeld inzake gebruik van de website.
  • Om onze diensten te vermarkten.
  • Om onze relatie tussen jou en onze filialen te beheren.
  • Om onze wettelijke plichten te vervullen.
  • Voor doelstellingen in verband met rekrutering.
  • Voor andere legitieme zakendoeleinden.

Bescherming van jouw informatie

We passen de hoogste veiligheidsstandaarden toe waar het aankomt op hosting en bescherming van informatie. Jouw persoonlijke informatie wordt door ons niet verkocht, verhuurd, verdeeld of op eender welke manier commercieel ter beschikking gesteld aan derden, tenzij zoals beschreven in dit beleid of met je voorafgaandelijke toestemming.

Informatie delen binnen de Lesterius groep

Elke informatie die je ons meedeelde kan gedeeld of behandeld worden door elke afdeling binnen de Lesterius groep. Dit kan een transfer van je informatie betekenen naar een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER) naar buiten de EER, of van een locatie buiten de EER naar een locatie binnen de EER. Het niveau van bescherming van informatie in landen buiten de EER kan lager liggen dan binnen de EER geboden, maar wij hebben procedures om de bescherming van jouw informatie te verzekeren.

Transfer van informatie wanneer er een verandering is in onze activiteit

Indien we in de toekomst reorganiseren of onze activiteiten deels of geheel verplaatsen, kunnen we genoodzaakt zijn jouw informatie te verplaatsen binnen nieuwe Lesterius entiteiten of naar derden die de activiteiten van Lesterius zullen uitoefenen.

Elektronische communicatie

Informatie die je ons zendt via elektronische weg kan niet beveiligd zijn, en zal niet behandeld worden als bevoorrecht of vertrouwelijk, tenzij je reeds klant bent.

Wettelijke vereisten

Hoewel het onwaarschijnlijk is, kunnen wij vereist worden jouw informatie vrij te geven om te voldoen aan wettelijke of regulerende vereisten. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je te informeren alvorens dit te doen, tenzij we wettelijk verhinderd zijn dit te doen.

Jouw rechten

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we verzekeren dat je persoonlijke informatie correct en actueel is. Daarom vragen we je ons te informeren over eventuele wijzigingen in je informatie. Je hebt het recht details van de informatie die we over jou bijhouden op te vragen, en die te corrigeren of verwijderen zoals vereist in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie stuur ajb een e-mail naar Lesterius.

Als je geen informatie van ons wenst te ontvangen

Als je marketing materiaal van ons ontvangt, kan je je toestemming aan ons om dit te zenden terugtrekken op elk ogenblijk en zonder kosten, door een e-mail te sturen naar Lesterius.

Lesterius Belgium – SHpartners BVBA
Kortrijksesteenweg 1099a
B-9051 Ghent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium.
Our company registration number is BE 0463.534.393
T +32 497 55 00 00
Email

Updated door Lesterius Legal –Februari 2015
In werking vanaf February 2015

Cookies Beleid

Een cookie is een korte tekst file die gedownload wordt op je computer wanneer je bepaalde websites bezoekt en de website toelaat de computer van de gebruiker te herkennen. Gewoonlijk bevatten ze twee delen informatie: de naam van de site en een uniek gebruikers ID.

Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Eenmaal je toestemt, wordt de file toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het ons weten wanneer je een bepaald deel van onze website bezoekt. Cookies laten web applicaties toe je te beantwoorden als een individu. De web applicatie kan zijn handelingen aanpassen aan jouw noden en wensen door informatie over je voorkeuren te verzamelen en onthouden.

Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina’s gebruikt worden. Dit helpt ons de data te analyseren van het verkeer op webpagina’s en onze website te verbeteren om zo beter tegemoet te komen aan de noden van de klant. We gebruiken deze informatie enkel voor doelstellingen van statistische analyse en daarna worden de data verwijderd uit het systeem.
We gebruiken ook ID cookies om jezelf automatisch te heridentificeren binnen die delen van onze website die gebruikersidentificatie vereisen.

Algemeen helpen cookies ons om jou een betere website te bieden, door ons toe te laten te monitoren welke pagina’s je nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons in geen geval toegang tot jouw computer of enige informatie over jou, anders dan de gegevens die je met ons wenst te delen.

Verwijderen van cookies

Je kan alle cookies van eender welke website verwijderen of blokkeren, maar wees gewaarschuwd dat het beperken of verwijderen van cookies een invloed kan hebben op het functioneren van deze websites.

Toelating

Door onze websites te gebruiken, stem je toe in het behandelen van gegevens over jou door Lesterius op de manier en voor de doelstellingen die hierboven uiteengezet zijn.