Skip to content

Integritetspolicy Och Kakor

Denna integritetspolicy beskriver vad vi gör med personuppgifterna vi samlar in om dig och hur vi samlar in och behandlar denna information.

Vi kan samla in information om dig via vår webbplats, när du begär information från oss, när du använder våra produkter och tjänster, eller som följd till ditt förhållande med en eller flera av våra partner.

Genom att använda någon av våra tjänster eller produkter, inklusive vår webbplats, och genom att förse oss med dina personuppgifter, samtycker du till användningen av dina personuppgifter såsom anges i denna policy. Vänligen avstå från att skicka oss dina personuppgifter om du inte vill att dessa uppgifter ska användas på detta sätt.

Informationen som samlas in via vår webbplats

Vid flera tillfällen ombes du att lämna dina personuppgifter på vår webbplats, exempelvis när du ska skicka oss en förfrågan via e-post. Syftet med en sådan insamling är uppenbar när du ombes att lämna dina uppgifter, och vi använder bara dina uppgifter för detta ändamål.

Vad vi använder dina personuppgifter för att

  • Tillhandahålla och förbättra vår webbplats och våra applikationer.
  • Tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster till dig och våra kunder.
  • Sammanställa anonym statistik, exempelvis statistik över webbplatsanvändning.
  • Marknadsföra våra tjänster.
  • Hantera våra relationer med dig och våra partner.
  • Uppfylla våra juridiska skyldigheter.
  • Rekrytera.
  • Bedriva legitima affärsverksamheter.

Skydd av dina uppgifter

Vi tillämpar den högsta säkerhetsstandarden när det gäller lagring och skydd av dina uppgifter.

Vi kommer inte att sälja, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra dina personuppgifter kommersiellt tillgängliga för tredje part, utom enligt beskrivningen i denna policy eller med ditt förhandsgodkännande.

Delning av uppgifter inom Lesterius-gruppen

All information som du tillhandahåller oss kan delas med och behandlas av alla enheter inom Lesterius-gruppen. Detta kan innebära en överföring av dina uppgifter från en plats inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till en plats utanför EES, eller en plats utanför EES till en plats inom EES. Säkerhetsnivån på skyddet av information i länder utanför EES kan vara sämre än den som råder inom EES, men vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa skyddet av dina uppgifter.

Överföring av information när det sker en förändring i vår verksamhet

Om vi i framtiden omorganiserar eller överför hela eller delar av vår verksamhet kan vi komma att överföra dina uppgifter till nya Lesterius-enheter eller till tredje part som övertar delar av eller hela Lesterius verksamhet.

Elektronisk kommunikation

Information som du skickar till oss elektroniskt kan inte anses vara säker och kommer inte, såvida du inte redan är kund hos oss, behandlas som privilegierad eller konfidentiell.

Rättsliga förpliktelser

Även om det är högst osannolikt kan vi komma att tvingas lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av gällande lagar eller förordningar. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig innan vi gör detta, såvida vi inte är lagligt bundna att avstå från det.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd måste vi se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Därför ber vi dig informera oss om eventuella ändringar i dina uppgifter.

Du har rätt att begära ut informationen vi har om dig och att få den rättad eller raderad i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till Lesterius för mer information.

Om du inte vill ta emot information från oss

Om du får marknadsföringsmaterial från oss kan du när som helst och utan kostnad dra tillbaka ditt samtycke till att vi skickar dig dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till Lesterius.

Lesterius Belgium – SHpartners BVBA
Kortrijksesteenweg 1099a
B-9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgien.
Vårt momsregistreringsnummer är BE0463534393
Tel: +32 497 55 00 00
E-post

Senast uppdaterad av Lesterius Legal – februari 2015
Träder i kraft från och med februari 2015

Policy gällande kakor

En webbkaka (eller ”cookie” på engelska) är en liten textfil som laddas ner på din dator eller mobila enhet när du besöker vissa webbplatser och som tillåter en webbplats att känna igen användarens dator/enhet. Vanligtvis innehåller den två typer av information: ett webbplatsnamn och ett unikt användar-ID.

All information som dessa kakor samlar in är aggregerad och därmed anonym. När du samtycker läggs filen till och kakan hjälper till att analysera webbtrafik eller informerar oss när du besöker en viss sida på vår webbplats. Kakor gör det möjligt för webbapplikationer att bemöta dig som individ. Därigenom kan en webbapplikation anpassa sitt beteende efter dina behov och dina vanor genom att samla in och lägga på minnet information om dina preferenser.

Vi använder kakor för att kartlägga trafik och identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss analysera trafikdata om en webbsida och förbättra vår webbplats genom att anpassa innehållet efter kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistiska ändamål. Informationen tas bort från systemet efter analys.
Vi använder också ID-kakor för att automatiskt identifiera dig på vissa delar av vår webbplats så du slipper logga in varje gång.

Sammantaget hjälper kakor oss att tillhandahålla dig en bättre webbplats genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara eller inte. En kaka ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller personlig information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss.

Borttagning av kakor

Du kan ta bort eller blockera kakor från en webbplats, men tänk på att begränsningen eller borttagningen av kakor kan påverka funktionerna på dessa sidor.

Samtycke

Genom att använda våra webbplatser samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter av Lesterius på det sätt och i de syften som beskrivs ovan.