Skip to content
Een iPad applicatie om de motorische vaardigheden van kinderen te meten
Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam is de grootste van Nederland. Dankzij de expertise van Lesterius en een eenvoudige iPad kan het departement motorische vaardigheden, sport en dieet de motorische vaardigheden van kinderen tussen 6 en 12, meten.

Ilse Kat
Projectleider MAMBO
"De gebruikersinterface en de gebruikerservaring ontworpen door Lesterius zijn cruciale elementen in het succes van het product. De uitdaging was het zichtbare deel eenvoudig te houden, dus vlot, duidelijk en makkelijk te gebruiken, terwijl er een complexe databank achter schuil gaat."

Let’s get the conversation started

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Contacteer ons