Skip to content

DAGSKURS

Grunderna i FileMaker

Under denna dagskurs introduceras du till att skapa en app med FileMaker Pro Advanced. Du får bland annat lära dig att organisera data, ta fram ett gränssnitt och skapa automatiseringar som gör det möjligt för användare att använda appen. Varje aspekt i apputvecklingen tas upp, utan att du blir en riktig utvecklare för den delen.

En viktig aspekt i den här kursen är att ge dig en bättre uppfattning av de olika stegen i att skapa en app med FileMaker. Därmed kan du själv avgöra om du vill fortsätta din träning och få kunskapen som krävs för att stödja, eller leda, interna eller externa utvecklingsprojekt.

Målgrupp

Den här träningen riktar sig till de som vill kunna skapa en enkel lösning i FileMaker Pro Advanced eller utföra enkla men funktionella ändringar i sina befintliga FileMaker-appar. En tredje målgrupp är de som vill utöka sin kunskap om hur FileMaker-appar byggs, utan att nödvändigtvis själva bli FileMaker-utvecklare.

Är den här kursen för dig?

Ta ett snabbt test online för att utvärdera dina kunskaper

Mål

 • Skapa en första app på egen hand
 • Strukturera data med tabeller, fält och enkla länkar
 • Skapa ett användargränssnitt för att visa och använda data
 • Göra användargränssnittet interaktivt med skript.
 • Ta till sig allmän kunskap om funktionerna i FileMaker Pro Advanced ur ett utvecklarperspektiv.

Sessions

Find your courses
Filter by location or course

There's no trainings planned for the specified search criteria

Trainers

Edgar Pinho Rodrigues
Business Unit Manager
FileMaker Certified Developer
Pedro Gallego Tortosa
Business Unit Manager
Bart Van Baren
Business Unit Manager - The Netherlands
FileMaker Certified Developer
Joost Kingma
Digital Transformation Consultant
FileMaker Certified Developer
Adrian Pellus Quesada
Project Manager
Senior FileMaker Consultant & Project Manager

Program

Skapa tabeller och fält

 • Skapa nya tabeller
 • Olika fälttyper
 • Skapa nya fält med fältverktyget

Relationer

 • Använda primärnycklar och främmande nycklar för att relatera tabeller
 • Skapa relationer

Gränssnitt: Layouter

 • Skapa layouter
 • Lägga till fält i en layout
 • Lägga till knappar i en layout
 • Använda teman och stilar

Grafiska verktyg

 • Använda statusverktygsfältet och granskaren
 • Ändra format på en layout
 • Använda olika utvecklarverktyg

Speciella objekt

 • Externa tabeller
 • Flikkontroll
 • Glidkontroll
 • Flytande fönster
 • Webbvisare

Formatera fält

 • Formatera data
 • Villkorlig formatering
 • Fältkontrollstilar
 • Värdelistor

Beräkningar

 • Skapa beräkningar
 • Funktioner och operationer

Rapporter

 • Lägga till statiska beräkningar
 • Grafer

Krav

För att delta i denna träning måste du åtminstone kunna arbeta med de grundläggande funktionerna i FileMaker Pro Advanced. Om det inte är fallet rekommenderar vi att du börjar med kursen “FileMaker Användare“.

Vad händer sen?

Om du vill fördjupa dina kunskaper om FileMaker rekommenderar vi kursen ”FileMaker Utvecklare”. Det är en tvådagarskurs som utforskar de olika aspekterna i att utveckla med FileMaker-plattformen.

Praktisk info

Den här träningen kan antingen hållas i våra lokaler eller dina egna. Träningen börjar klockan 9:30 och slutar 16:30.

Du kan låna en dator av oss eller ta med din egen bärbara dator med en aktuell version av FileMaker Pro installerad.

Den här träningen är den andra kursen i vår utbildningsserie. Du kan slå ihop den här kursen med ”FileMaker Användare” till en tvådagarskurs.
Det går naturligtvis bra att ta båda kurser separat.

Lesterius Claris FileMaker trainer